SardchalStore SardchalStore

چرا نباید در سردخانه ها از نرم افزار انبار عادی استفاده کنیم (قسمت دوم)

همانطور که در پست چرا نباید در سردخانه ها از نرم افزار انبار عادی استفاده کنیم (قسمت اول) ، اشاره شد اولین تفاوت میان انبار و سردخانه را می توان محیط و دمای آنها بیان کرد که سبب می گردد برخی کالاها نیاز به نگهداری در سردخانه و برخی شرایط نگهداری در انبار را داشته باشند. اما همین اختلاف دمایی دلیل بوجود آمدن دومین اختلاف میان سردخانه و انبار می شود.

چرا که اختلاف دما سبب ایجاد افت و اضافه بر روی کالاهای سردخانه می گردد.

تعریف افت و اضافه کالای سردخانه:

کالاهای سردخانه ای مثل کیویی بعد از گذشت زمان دچار افت می شود یعنی آب داخل کیوی کم می شود که سبب کاهش وزن کیویی می گردد.

سردخانه

همچنین نگهداری گوشت و مرغ زمانی که به صورت گرم وارد سردخانه شده ولی به صورت منجمد خارج می شود سبب اضافه شدن وزن گوشت و مرغ می گردد.

سردخانه

که در نرم افزارهای سردخانه تحت عنوان افت و اضافه محاسبه می گردد.

تعریف افت و اضافه کالای انبار:

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند، اگر اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود داشته باشد باید تحت افت و اضافه ثبت گردد.

هرگاه در این اختلاف موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافه انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

 

پس در اینجا متوجه می شویم که بحث افت و اضافه کالا در سردخانه و انبار تعریف متفاوتی دارد و باید هر کدام به درستی ثبت و محاسبه گردد که این امر نیازمند استفاده از سیستم درست برای محاسبه این عملیات می باشد.

اگر می خواهید سومین اختلاف میان سردخانه و انبار را بدانید در پست بعدی همراه ما باشید....