SardchalStore SardchalStore

چرا نباید در سردخانه ها از نرم افزار انبار عادی استفاده کنیم (قسمت سوم)

در قسمت های اول و دوم این پست به اختلافات موجود در سردخانه و انبار اشاره شد. در این قسمت به آخرین اختلاف می پرازیم.....

سومین تفاوت میان انبار و سردخانه

در سردخانه مبحث دیگر وجود دارد تحت عنوان سورتینگ کالا.

سورتینگ کالا

در سردخانه بالای صفر که عموما میوه ها را بر اساس سایز، وزن، کیفیت، و ... دسته بندی و یا در اصطلاح سورت می کنند. که گاها" این سورت کردن همراه با شستن و ضدعفونی کردن  و بسته بندی  نیز همراه است.

بسته بندی

در حالی که در انبارها منظور از سورت جداسازی و منظم کردن کارتن و بسته ها می باشد و عموما"در انبار مرسولات پستی و انبار قطعات خودرو رواج دارد.

سورت

در برخی سردخانه ها فرآیند عمل آوری میوه را نیز انجام می دهد. این در حالی است که در انبارهای عموما" کالا به همان شکلی که وارد می شود، خارج می گردد و فرآیندی روی آن صورت نمی گیرد.

پس در اینجا نیاز به یک سیستم سردخانه کاملا" ملموس می باشد که بتواند عملکرد درست سردخانه ها را ثبت و محاسبه کند و با نرم افزار انبار نمی توان این فرآیندها رو محاسبه کرد.