ایرواشر چیست؟

ایرواشر یک دستگاه ترکیبی از یک دستگاه تصفیه هوا و یک مرطوب کننده است که برای پاکسازی هوا، تنظیم رطوبت و سرمایش و گاهی گرمایش به کار می رود. ایرواشرها از یکسری نازل اسپری کننده آب، کویل آبگرم برای گرمایش، فن دمنده برای فرستادن هوای تهویه شده به داخل ساختمان و پمپ و فیلترهوا  تشکیل شده اند.

در ایرواشر هوا در تماس مستقیم با اسپری آب قرار می گیرد و انتقال حرارت بین هوا و آب به وجود می آید. وضعیت خروجی هوا به دمای آب پاشیده شده در ایرواشر بستگی دارد. بنابراین، با کنترل دمای آب به صورت خارجی، می توان میزان دمای خروجی هوا را کنترل کرد و از آن برای اهداف تهویه مطبوع استفاده کرد. برخی نام کولر آبی بزرگ را به ایرواشر نسبت می دهند که نسبتا درست است زیرا هر دو عملکرد مشابهی دارند. تفاوت آنها در سایز بزرگتر ایرواشر می باشد. ایرواشر ها به خاطر داشتن فیلتر هوا، هوای ساختمان را پاکسازی می کنند و آن را عاری از هر گونه آلودگی و گرد و غبار می کنند.

عملکرد لیرواشر در خنک کنندگی

ایرواشر اساساً از ردیف هایی از نازل ها در داخل یا روی بدنه تشکیل شده است. آب عمدتاً توسط پمپ پخش می شود، آب گرم از طریق کویل های خنک کننده یا تکه های یخ عبور داده می شود تا قبل از عبور به داخل غرفه اسپری خنک شود. از دست دادن آب از طریق تبخیر، به عنوان یک قاعده، به طور خودکار با استفاده از شناور جایگزین می شود که در صورت نیاز، آب را از مخزن اصلی تشخیص می دهد. در بسیاری از نقاط، آب به اندازه کافی عالی است که بتوان از آن استفاده کرد، زیرا از منبعی می آید.

سرمایش در ایرواشر

 در حالت سرمایش آب به وسیله نازل هایی در هوای در حال جریان اسپری می شود و مانند یک کولر آبی محیط را خنک می کند. در بسیاری از موارد کویل های خنک کننده در پایین محفظه اسپری قرار می گیرند، به طوری که اسپری گرم پایین می آید، خنک شده و مجدداً توسط یک پمپ آماده اسپری می شود.

اسپری کننده های آب در ایرواشر

ایرواشر اساساً از ردیف هایی از نازل ها در داخل یا روی بدنه تشکیل شده است. آب عمدتاً توسط پمپ پخش می شود، آب گرم از طریق کویل های خنک کننده عبور داده می شود تا قبل از عبور به داخل قسمت اسپری خنک شود. از دست دادن آب از طریق تبخیر، به عنوان یک قاعده، به طور خودکار با استفاده از سازمان شناور جایگزین می شود که در صورت نیاز، آب را از مخزن اصلی تشخیص می دهد. در بسیاری از نقاط، آب به اندازه کافی عالی است که بتوان از آن استفاده کرد، زیرا از منبعی می آید. در جاهای دیگر آب به اندازه کافی خنک نیست و باید با یخ یا دستگاه تبرید خنک شود.

در برخی موارد، آب از یک آرایش دو لوله عبور می کند و با اصل جریان مخالف خنک می شود.

در برخی حالات لوله های اسپری به صورت عمودی نصب می شوند. در برخی موارد لوله ها را به صورت افقی اسپری کنید تا اسپری به سمت پایین هدایت شود. و برخی از ذرات کوچکتر آب معمولاً همراه با جریان هوا حمل می شوند، معمولاً از یک سری صفحات منحنی یا پارتیشن استفاده می شود که باعث خنک شدن و مرطوب شدن هوا برای تغییر جهت جریان، پرتاب یا حذف می شود.

ایرواشر

میزان سرمایش ایرواشرها به میزان رطوبت هوای منطقه مورد استفاده بستگی دارد. هر چه میزان رطوبت کمتر باشد سرمایش ایرواشر بیش تر است. بنابراین این دستگاه برای مناطق با آب و هوای مرطوب مناسب نمی باشد.

گرمایش با ایرواشر

در صورت نصب کویل آبگرم ایرواشرها به عنوان وسیله گرمایشی نیز قابل استفاده هستند. در حالت گرمایشی آب گرم شده توسط بویلر یا پکیج گاز سوز در موتورخانه به داخل کویل های ایرواشر منتقل می شود. سپس یک فن هوای گرم شده را به ساختمان می فرستد. در این حالت ایرواشر شبیه به یک هواساز عمل می کند. از این دستگاه می توان برای گرمایش و سرمایش سوله ها استفاده کرد.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...