کندانسور چیست ؟ انواع کندانسور کدامند؟

کندانسور

ماده سرمازا پس از تراکم در کمپرسور وارد کندانسور می‌شود. در کندانسور گرمای گاز داغ به هوا یا آب انتقال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و تبدیل به مایع می‌شود. گاز داغ در کویل‌های اولیه تا دمای اشباع خنک می‌شود و سپس در دمای ثابت به حالت مایع در می‌آید.

انواع کندانسور:

1) کندانسور هوایی
2) کندانسور آبی
3) کندانسور تبخیری

کندانسور هوایی

در کندانسور هوایی برای تقطیر گاز مبرد از هوا استفاده می‌کنند. دو نوع کندانسور هوایی وجود دارد: کندانسور هوایی با جریان طبیعی و کندانسور هوایی با جریان اجباری.

در کندانسور با جریان طبیعی هوا، دفع گرما از مبرد به نحوه جا‌به‌جایی و جریان طبیعی هوا بستگی دارد. این کندانسور‌ها به دلیل ساختمان ساده و نداشتن قطعه متحرک، کم هزینه بوده و بسیار مطمئن عمل می‌کنند. ولی به لحاظ محدود بودن سرعت جریان هوا نیاز به یک سطح بزرگتری دارند. بنابراین از این نوع کندانسور در یخچال‌های خانگی استفاده می‌شود.

در کندانسور اجباری هوا را توسط فن از میان کویل کندانسور عبور می‌دهند. این کندانسور‌ها برای نصب در هوای  آزاد طراحی شده‌اند.

کندانسور

کندانسور آبی

در این نوع کندانسور از آب 15 تا 32 درجه سانتی‌گراد برای انتقال گرما استفاده می‌کنند. انواع کندانسور‌های آبی عبارتند از:

1) پوسته و لوله
2) پوسته و کویل
3) دو لوله‌ای

در کندانسور‌های آبی آب وارد لوله یا کویل می‌شود و گاز داغ از سمت مخالف ورود آب، وارد پوسته می‌گردد. گرمای گاز داغ، انتقال یافته در نتیجه آب گرم‌تر می‌شود و تقطیر می‌شود. در کندانسور دولوله‌ای آب وارد لوله‌ی داخلی می‌شود.

کندانسور

کندانسور تبخیری

در سیستم‌های بزرگ که محدودیت مصرف در برج خنک‌کن وجود دارد و در سیستم‌های کوچک که امکان استفاده از برج خنک کننده نیست، کندانسور مناسبی است. (برج خنک‌ کننده آب گرم خروجی از کندانسور را خنک می‌کند.) در این کندانسور هوا توسط یک یا دو بادزن که در بالای محفظه ‌نصب شده‌اند از پایین به بالا کشیده می‌شوند و از لا‌به‌لای کویل‌های کندانسور عبور می‌کند. گاز سرمازا از بالا وارد کویل کندانسور شده و از پایین خارج می‌شود. همزمان یک پمپ جریانی آب را از تشتک گرفته به افشانک‌هایی که در بالای کندانسور قرار گرفته است می‌رساند تا به صورت قطرات ریز بر روی سطح کویل پاشیده شوند. حرکت رو به بالای هوا موجب تبخیر بر روی سطح کویل می‌شود. عمل تبخیر موجب می‌شودکه گرمای به مراتب بیشتری از ماده مبرد داخل کویل گرفته شود و توان دفع گرمای کویل را نسبت به حالتی که فقط هوا از روی آن‌ها جریان یابد بیشتر می‌کند. همچنین پره‌دار بودن کویل کمک بیشتری به دفع گرما می‌نماید.