استفاده از پالت ساز اتوماتیک در سردخانه و انبار

یک پالت ساز یا پالت چین  (Palletizer)یک ماشین خودکار است که برای جمع آوری و چیدمان محصولات روی پالت به صورت راحت تر و مقرون به صرفه تر استفاده می شود. پالت سازها در محیط سرد سردخانه که کار کردن برای نیروی انسانی مشکل است عملکرد را بهبود می بخشد. پالت ساز ها معمولاً بخشی از یک فرایند بسته بندی محصولات بزرگتر هستند که در آن عملکردهایی مانند وزن کردن، شمارش، مرتب سازی، برچسب گذاری، تشخیص فلزات و بسته بندی یکپارچه می شوند. برخی از این عملکردها ممکن است در خود دستگاه پالت سازی ادغام شده یا توسط تجهیزات انبار جداگانه ای انجام شود.

untiload چیست؟

 به محصولات پالت شده برای جابجایی یک بار واحد (unit load) می گویند. جابجایی یک بار واحد بزرگ به جای چندین بار کوچک مقرون به صرفه تر است. کالاهای آماده به گونه ای طراحی و ساخته نشده اند که جداگانه حمل شوند. آنها معمولاً رو پالت قرار می گیرند و توسط بسته بندی کششی ذخیره می شوند. چون محصولات روی پالت سوار می شوند به این دستگاه پالت ساز می گویند. اکثر پالت ها می توانند بارهای تا یک تن را با مساحت حدود یک متر مربع تحمل کنند.

استفاده از پالت سازهای خودکار در جایی که کار زیادی نسبت به خروجی مورد نیاز است استفاده می شود. دو نوع اصلی پالت ساز وجود دارد: معمولی و رباتیک. در فیلم زیر نحوه کار یک پالت ساز اتوماتیک معمولی را مشاهده می کنید.

 clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...