نکات مربوط به لیفتراک و کاربرد آن در سردخانه

معمولا عملیات جابجایی مواد دشواری های خود را دارد، اما در صنعت ذخیره سازی سرد و به ویژه جابجایی کالاهای سردخانه ای چالش برانگیز است. موارد پیش بینی نشده که ممکن است منجر به از دست رفتن کالاها شود هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. تغییرات دما می تواند باعث تغییر رنگ ناخواسته، رشد میکروبی و فاسد شدن محصول شود. اما کالاها نمی توانند به طور نامحدود در انبارهای سرد تحت کنترل آب و هوا باقی بمانند. در برخی موارد، محصول باید به سرعت به یک وسیله نقلیه یخچال دار برای حمل و نقل منتقل شود. یافتن تجهیزات مناسب و قابل اعتماد حمل و نقل مواد که می توانند تغییرات دمای ثابت را تحمل کنند، یک چالش رایج در صنایع ذخیره سازی سرد است.

لیفتراک در سردخانه

با وجود گزینه های جدید مانند لیفتراک های هیدروژنی و باتری های لیتیومی که عملکرد بهتری نسبت به باتری های اسیدی-سربی معمولی در محیط های سردخانه دارند، برخی از عملیات ذخیره سازی سرد هنوز تمایل به انتقال به باتری های هیدروژنی یا لیتیومی ندارند. با مراقبت بیشتر، می توانید اطمینان حاصل کنید که لیفتراک های با باتری اسیدی-سربی قدرت عملکرد را دارند.

لیفتراک هیدروژنی

برای مبتدیان، انتخاب لیفتراک های مخصوص "شرایط سرد" عاقلانه است. این لیفتراک ها معمولاً شامل ویژگی هایی مانند اتصالات چربی اضافی، موتور محکم بسته شده، بازدارنده زنگ زدگی، پین های اتصال فولاد ضد زنگ، و همچنین روغن مخصوص فریزر و بخاری ها هستند. بیشتر این ویژگی ها برای محافظت در برابر میعان و تجمع رطوبت است.

لیفتراک های هیدروژنی در سردخانه بسیار خوب عمل می کنند، اما زیرساخت های سوخت رسانی و سایر هزینه ها منجر به روی آوردن مجدد به لیفتراک های اسیدی-سربی می شود. لیفتراک های با باتری لیتیومی می توانند انتخاب آسان تری باشند، به این ترتیب بسیاری از لیفتراک ها می توانند باتری های لیتیوم را استفاده کنند.

لیفتراک لیتیومی

سرما باعث کاهش استاندارد باتری های اسیدی-سربی می شود و ظرفیت را تا 35 درصد در مقابل استفاده در دمای محیط کاهش می دهد. باتری های لیتیومی هزینه بالاتری دارند اما دمای سرد تأثیر کمتری بر کارکردشان می گذارد، این امر باعث کاهش نیاز به تعویض و صرفه جویی در فضای اتاق باتری می شود.

فضای انبار خصوصاً برای عملیات سردخانه مهم است. لیفتراک های لیتیومی می توانند نتیجه بهتری در ذخیره سازی سرد داشته باشند زیرا مدت زمان بیشتری برای کار با تجهیزات استفاده می کنید [در مقابل لیفتراک های اسیدی-سربی معمولی] ، و می توانید فضای انبار را آزاد کنید. از طرف دیگر لیفتراک های اسیدی-سربی معمولی می توانند به خوبی در دمای سرد کار کند، شما فقط باید با محاسبه زمان کار کاهش یافته و محاسبه میزان بازدهی که این کاهش زمان برای شما به دنبال دارد، لیفتراک با ویژگی های مناسب شرایط سرد را انتخاب کنید.

لیفتراک اسیدی سربی

از یک سیستم مدیریت باتری استفاده کنید تا حدس و گمان را از فرایندهای استفاده و شارژ خارج کرده تا کل آمپرهای باتری های خود را با ناوگان لیفتراک و نیازهای عملیاتی خود اندازه کنید. این سیستم ها شارژ را کنترل می کنند و در مواردی مانند خنک سازی مناسب و چرخه های برابر سازی به شما کمک می کنند و همچنین مشخص می کنند که کدام یک از باتری های شارژ شده بعدی باید استفاده شود.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...