محل مناسب برای ساخت و احداث سردخانه و انبار نگهداری

برای احداث ساختمان یک انبار سردخانه نگه داری مواد غذایی باید به نکات مهم زیر توجه کرد:

1) موقعیت مکان انبار یا سردخانه: انبار سردخانه باید جایی باشد که عوامل طبیعی از جمله سیل، زلزله، طوفان، بارندگی شدید کمترین آسیب را برساند.

2) دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش: نزدیک بودن به زمین کشاورزی و کارخانه‌ها باعث کاهش هزینه‌ی، جابجایی و حفظ کیفیت محصولات می‌شود.

3) ظرفیت مورد نظر: ظرفیت براساس مقدار کالایی که قرار است نگهداری شود تعیین می‌شود.

4) نوع سیستم ارتباطی جابجایی: برای انتخاب محل انبار سردخانه‌، بزرگ راه‌ها‌، راه‌های فرعی، راه‌های هوایی، راه‌های آبی و راه آهن از عامل‌های تعیین کننده هستند.

5) محدودیت مربوط به تهیه زمین: اغلب به دلیل فراوانی، قیمت کمتر، سهولت جابجایی و سلامت محیط زیست محدوده‌ی خارج شهر انتخاب می‌شود. زمین مورد نظر باید ارتفاع بیشتری نسبت به زمین‌های اطراف داشته باشد تا آب زیرش جمع نشود و تا جای ممکن خشک باشد.

انبار سردخانه

همچنین باید از خانه‌های مسکونی، محل ریزش زباله، کشتارگاه، دباغی، کوره آجرپزی، محل عرضه‌ی نفت و بنزین‌، محل بازیافت زباله یا پسماند کارخانه‌ها دور باشد.

6) استفاده از خدمات فنی و شهری: محل انبار سردخانه باید جایی باشد که بتوان از خدماتی نظیر آب، برق، تلفن، آتش‌نشانی‌، پست و ... استفاده کرد.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...