نگهداری گوجه فرنگی (صیفی جات) در سردخانه

درجه حرارت سردخانه برای نگهداری گوجه فرنگی، بستگی به میزان رسیدگی آن دارد. گوجه فرنگی سبز یا نارس باید در حرارت 12 درجه سانتی گراد نگهداری شود در حالی که حرارت مناسب جهت نگهداری گوجه های رسیده 8 درجه سانتی گراد است.

گوجه فرنگی نیز مانند خیار نسبت به سرما فوق العاده حساس است. در صورتیکه مدت زیادی در دمای پایین تر از 7 درجه نگهداری گردد موجب پیدایش عوارض ناشی از سرما در آن می شود که نشانه آن بروز رنگ ارغوانی روی گوجه فرنگی و نرم شدن آن است. در هنگام خروج از سردخانه، گوجه فرنگی را باید سریعا به مصرف رسانید.

استفاده از گاز اتیلن

گاهی اوقات از گاز اتیلن برای رسانیدن بیشتر گوجه فرنگی سبز استفاده می شود. در اتاق های مخصوص رساندن، غلظتی معادل یک قسمت اتیلن به ازای 5000 قسمت هوا، روزانه به مدت 3 تا 4 روز معمولا دوره رسانیدن گوجه فرنگی را تا حدود 2 روز در 18 تا 20 درجه سانتی گراد کوتاهتر خواهد کرد. به محض قرمز شدن گوجه فرنگی عملیات رسانیدن به وسیله اتیلن باید قطع شود.

درجه حرات و مدت زمان نگهداری گوجه فرنگی در سردخانه

 درجه حرات و مدت نگهداری بسته به مراحل رسیدن گوجه فرنگی از حالت نارس، سبز رسیده تا قرمز کاملا رسیده متفاوت می باشد، برای نگهداری گوجه فرنگی نارس و سبز رسیده دما و زمان نگهداری طولانی تر است و هرچه به سمت رسیدن و قرمز شدن آن نزدیک می شویم دمای نگهداری کم تر و مدت زمان نگهداری نیز کمتر می شود.

درجه حرارت لازم برای مراحل مختلف رسیدن در گوجه فرنگی

درجه حرارت برای نوع نارس 1 تا 13 درجه سانتی گراد  و مدت زمان نگهداری 3 تا 5 هفته، در مورد گوجه فرنگی سبز رسیده 13 تا 14 درجه و 3 تا 4 هفته و برای گوجه فرنگی قرمز رسیده دمای 7 تا 10درجه سانتی گراد و تا  کمتر از یک هفته می باشد و رطوبت نسبی مناسب برای انواع گوجه فرنگی 80 تا 85 درصد می باشد.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...