نگهداری توت فرنگی در سردخانه میوه

توت فرنگی میوه ای است که ذاتا خیلی حساس می باشد و ساختمان آن طوری است که زود فاسد می شود، بنابراین فقط برای مدت بسیار کوتاهی در حدود چند روز، حدودا  5 تا 7 روز می توان آن را در سردخانه نگهداری کرد.

 واریته های مورد استفاده باید سفت باشد و در هنگام جمع آوری نباید سبز باشد زیرا رسیدن آن به تعویق می افتد، به علاوه محصول به دست آمده نامناسب خواهد بود. به علت حساسیت توت فرنگی، جمع آوری آن باید صبح زود صورت پذیرد.

 درجه حرات نگهداری و رطوبت نسبی

  • برودت مناسب برای نگهداری، صفر درجه سانتی گراد است که هر چه زودتر باید برودت سردخانه را به این حد رسانید.
  • رطوبت نسبی مناسب 85 تا 95 درصد است.

ازت مایع

 در صورتیکه برای تولید برودت از ازت مایع استفاده شود نتیجه بسیار خوب خواهد بود، در این روش همزمان با تولید برودت اکسیژن اتمسفر نیز به 2 درصد تقلیل می یابد.

کربن دی اکسید

سرد نمودن توت فرنگی گاهی ممکن است با افزودن گاز کربنیک آزاد شده توسط یخ خشک توام گردد.

 وجود کربن دی اکسید زیاد در اتمسفر (حدود 10 تا 45 درصد) باعث کم شدن سرعت تنفس میوه شده، فعالیت عوامل مولد فساد را کاهش می دهد که در نتیجه طول مدت نگهداری میوه افزایش یافته و ظاهر خوب و بازارپسند آن حفظ می گردد. هنگام خارج کردن توت فرنگی از سردخانه باید درجه حرارت را بتدریج و به آرامی بالا برد تا از به وجود آمدن قطرات آب روی میوه جلوگیری گردد.

عوارض ناشی از نگهداری توت فرنگی در سردخانه عبارتند از:

  •  تغییر رنگ
  •  گسترش موجودات ذره بینی مانند ریزوپوس و بوتریتیس 

آلودگی قارچی در توت فرنگی

برای مبارزه با آ ن ها باید قبل از برداشت میوه و هنگام گل دادن بوته ها را با سموم قارچ کش سمپاشی نمود.

منبع : کتاب عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه
تالیف: دکتر کرامت الله ایماندل و دکتر صادق زاده clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...