سردخانه مواد غذایی و روش نگهداری گلابی

حمل میوه به سردخانه باید فورا صورت پذیرد زیرا میوه ها در حرارت معمولی سریعا تغییر حالت می دهند، برداشت میوه باید صحیح صورت گیرد و بعد  از برداشت باید در سایه قرار داده شود و سردخانه نباید فاصله زیادی نسبت به باغ میوه داشته باشد، حمل و نقل میوه بایستی به وسیله کامیون های سردخانه دار صورت گیرد و گلابی باید سریعا سرد شود.

نگهداری گلابی در سردخانه

گلابی را معمولا در برودت های حدود صفر درجه سانتی گراد نگهداری می کنند و مدت نگهداری آن به میزان رسیدگی میوه بستگی دارد، بنابراین موقع برداشت در نگهداری این میوه فوق العاده مهم است، برعکس سیب، اکثر واریته های گلابی نمی توانند بعد از برداشت و در حین نگهداری در سردخانه به رشد و خود ادامه داده ، به رسیدگی کامل برسند. بنابراین بعد از مدت نگهداری و هنگامی که می خواهند آن ها را از سردخانه خارج کنند می بایست مدتی آن ها را در حرارت های بالا نگهداری کنند تا کاملا رسیده و برای خوردن مناسب گردند.

برای این منظور از اتاق های مخصوص به نام Ripening room استفاده می نمایند که برای عرضه گلابی به بازار به تدریج بسته های گلابی را از سردخانه به این اتاق ها حمل نموده و بعد از مدتی نگهداری در اتاق مزبور و بعد از اینکه گلابی به حد کافی رسیده شد به بازار عرضه می نمایند.

گلابی دارای حرارت تنفسی زیادی است بنابراین انبارها و فضاهای سردخانه باید بخوبی تهویه گردند، همچنین رطوبت نسبی بالا و حداقل 85 تا 90 درصد باید در نظر گرفته شود.

عوارض ناشی از نگهداری گلابی به وسیله سرما

1- فساد قارچی

قارچ های مختلفی در سردخانه به گلابی حمله می نمایند که مهمترین آن ها عبارتند از:

  • مونیلیا
  • پنیسیلیوم
  • کلادوسپوریوم
  • فوزاریوم
  • تریکوتسیوم (پوسیدگی کپکی صورتی)
  • بوتریتیس (پوسیدگی کپکی خاکستری)
  • آلترناریا ( پوسیدگی سیاه سخت)

برای مبارزه با بوتریتیس بسته بندی میوه را در کاغذهای آغشته به املاح مسی توصیه می نمایند.

فساد قارچی در گلابی

2- پژمرده شدن گلابی

هرچه گلابی زودتر جمع آوری شود مقدار چین و چروک سطح آن بیشتر است.

3- یخ زدن

چنانچه درجه حرارت سردخانه مدت مدیدی پایین تر از نقطه انجماد گلابی قرار گیرد میوه یخ میزند، اگر یخ زدن گلابی شدید نباشد، پس از خروج از سردخانه میوه به زندگی خود ادامه می دهد.

4- گرمازدگی

لکه های سطحی اطراف گلابی را گرمازدگی می نامند، این لکه ها توسعه یافته و در سطح پخش می شود. میوه سفت باقی می ماند و دارای عطر کم است، علت گرمازدگی، میوه خیلی رسیده، مدت توقف طولانی میوه در سردخانه و درجه حرارت بالا در سردخانه می باشد.

گرمازدگی در گلابی

5- قهوه ای شدن داخل گلابی

این بیماری همراه با نرم شدن اطراف دانه های گلابی و وسط آن می باشد و باعث جدا شدن این قسمت از بقیه میوه می شود. گوشت میوه سخت شده، طعم و عطر آن نامطبوع می گردد (بوی نامطبوع استالدئید). در صورتی که گلابی را مدت زیادی در سردخانه نگهداری کنند به این بیماری مبتلا می شود.

اجتناب از رسیدگی خیلی زیاد میوه در روی درخت، سردکردن سریع و نگهداری آن در حدود صفر درجه سانتی گراد از عارضه فوق جلوگیری می کند.

قهوه ای شدن داخل گلابی

6- قهوه ای شدن مرکز گلابی

این بیماری مربوط به قهوه ای شدن عمق زیاد قسمت مرکز میوه می باشد میوه هایی که در جعبه های با آستر پلی اتیلن بسته بندی شده اند و قابلیت نفوذ نامناسبی دارند ممکن است درجات مختلفی از قهوه ای شدن مرکز میوه را نشان دهند.