نگهداری کاهو و کلم در سردخانه بالای صفر

نگهداری کاهو : استفاده از یخ نرم شده در حمل و نقل و نگهداری کوتاه مدت  کاهو توصیه می شود. برای این منظور یخ نرم شده را در داخل ظروفی می ریزند که یخ در حین ذوب شدن سرما و رطوبت مورد لزوم را تامین می نماید. انتهای کاهو باید سفت باشد.

نگهداری کاهو در سردخانه

دما و رطوبت نسبی

 دمای مناسب برای آن 0 تا 2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95 تا 98 درصد و عمر نگهداری  آن، 2 تا 3 هفته می باشد.

کلم

نگهداری کلم :کلم را بدون احتیاج به سرمای مصنوعی نگهداری می کنند. فقط بایستی از دماهای خیلی پاین اجتناب ورزید. کلیه واریته های مختلف کلم برای نگهداری مناسب نیستند.

کلم دیررس به دست آمده از خاک غنی از ازت باید پس از رسیدگی و در روزهای خنک موقعی که دانه آن بسته است برداشت شود. چنانچه برداشت کلم در زمان مرطوب صورت گیرد باید آن را چند روزی گذاشت تا خشک گردد. ریشه ها و برگ های صدمه دیده خارجی را باید حذف کرد. بسته بندی در جعبه های چوبی صورت می گیرد گاهی آن را در روی طبقه ای از کاه می چینند. کلم دیر رس برای مدت 3 تا 4 ماه قابل نگهداری است.

نگهداری کلم در سردخانه

دما و رطوبت نسبی

درجه حرارت باید 1+ تا 2+ درجه سانتی گراد باشد. رطوبت نسبی هوا 90تا 95 درصد و حداکثر دوره نگهداری نوع زودرس 3 تا 4 هفته خواهد بود.

 در حین نگهداری، تلفات ویتامین C ناچیز است. در صورتی که از بین رفتن قند آن قابل ملاحظه می باشد. در هنگام خروج از سردخانه باید برگ اطراف آن را جدا نمود، سپس می توان آن را برای مدت 2 الی 3 هفته در حرارت معمولی نگهداری کرد.

منبع : کتاب عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه
تالیف: دکتر کرامت الله ایماندل و دکتر صادق زاده clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...