روش نگهداری انجیر در سردخانه مواد غذایی

زمان چیدن انجیر از درخت زمانی است که میوه کاملاً رسیده و رنگ مطلوب ایجاد شده باشد و کمی به فشار دست مقاومت نشان بدهد و بافت به راحتی لهیده نشود. ولی جهت نگهداری و صادرات باید یک مرحله زودتر چیده شود به شرطی که عطر و طعم آن تا 80 درصد کامل شده باشد. و نارس نباشد. بهینه دمای نگهداری 0 تا 0.5- درجه سانتی‌گراد و بهترین رطوبت 90 درصد می‌باشد.

تولید دی‌اکسید کربن در دمای صفر درجه بسیار ناچیز است و عمر ماندگاری انجیر تا دو هفته بسته به نوع  گونه انجیر می‌باشد. تأثیر اتیلن بر انجیر نسبتاً کم است و برای رسیدن آن می‌توان از اتیلن در دمای 5 درجه سانتی گراد استفاده کرد.

اتمسفر کنترل شده

تنظیم شایط محیطی با 5 تا 10 درصد اکسیژن و 15 تا 20 درصد کربن دی‌اکسید باعث کاهش رسیدگی و تخریب بافت انجیر می‌گردد. مدت زمان نگهداری انجیر طی نگهداری در اتمسفر کنترل شده از 2 هفته به 4 هفته می‌رسد. کاهش اکسیژن به زیر 2 درصد و افزایش کربن دی‌اکسید به بالای 25 درصد موجب بد طعمی و تخمیر انجیر می‌گردد.

پوسیدگی ترش انجیر

این نوع پوسیدگی قارچی یا باکتریایی اتفاقی قبل از برداشت محصول است و شرایط نگهداری تأثیری  در بهبود یا وخیم‌تر شدن شرایط ندارد. انجیر به دلیل شیرین بودن بسیار مطلوب حشرات است و در صورتی که به دلیل رسیدن ترک بردارد منافذ ورودی مناسبی برای حشرات فراهم می‌کند که این خود می‌تواند عاملی برای ترشیدگی میوه باشد. بیماری در ایران ناشی از مخمر هانسنیوزفرا اسموفیلا است که با مگس سرکه یا سوسک میوه انجیر از طریق چشم میوه انجیر به داخل آن انتقال می‌یابد. این مخمرها باعث ترشیدگی، ایجاد بوی الکل و تغییر رنگ میوه می‌شوند. مگس سرکه و مگس انجیر آفریقایی بر روی درختان سرسبز و دارای پوشش خوب و سایه‌دار، به خصوص درختانی که در طول فصل آبیاری بیش  از حد شده‌اند، فعالیت بسیار زیادی دارند.

 

پوسیدگی درونی میوه انجیر

پوسیدگی درونی میوه انجیر بیماری ناشی از قارچ اندوسپسیس فوزاریوم مونیلیفرم است که اسپورهای آن با زنبور بلاستوفاگا به داخل میوه انجیر انتقال می‌یابد و موجب پوسیدگی داخل میوه می‌شود.

انجیر

نگهداری انجیر خشک

نگهداری انجیر خشک باید در انبار سرد انجام شود. بهینه دما برای جلوگیری از فعالیت شب پره هندی 2 درجه سانتی گراد است. جهت جلوگیری از خشک شدن بیش از حد و ایجاد کپک در اثر رطوبت بالا، رطوبت را باید بالای 60 درصد و کمتر از 75 درصد تنظیم نمود. نگهداری محصولات خشک در این دما به مدت 2 ماه به بالا باعث نابودی کلیه لاروها می‌گردد. جهت نابودی شبپره هندی یا سوسک انجیر میتوان 5 ساعت انجیر خشک را روی 65 درجه یا 7 ساعت در 18- درجه سانتی‌گراد نگهداری کرد و بعد از آن در دمای 5 تا 10 درجه سانتی‌گراد نگهداری کرد. فعالیت لاروها و شبپره در دمای زیر 10 درجه بسیار کند است. حرارت دهی در دمای 70 درجه به بالا برای مدت 4 ساعت باعث تخریب بافت انجیر می‌گردد.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...