نگهداری زرد آلو در سردخانه میوه

زردآلو میوه ای است که برای مدت طولانی قابل نگهداری نمی باشد، چنانچه قبل از رسیدن کامل از درخت چیده شود و میوه سالم باشد و همچنین عمل سرد کردن روی آن انجام گیرد ممکن است بتوان دو تا سه هفته آن را نگهداری کرد.

به طور کلی ارقام دیررس که دارای میوه های درشت می باشند، برای نگهداری مناسب هستند ارقام زودرس یا میوه های ریز را به طور محدود و برای چند روز می توان نگهداری کرد.

نگهداری زردآلو در سردخانه

زردآلوهایی که برای نگهداری در سردخانه در نظر گرفته می شود باید سالم و عاری از آسیب دیدگی بوده، فساد در اثر باکتری، قارچ و یا آسیب فیزیولوژیکی نداشته باشند و روی آن اثر کپک یا حمله آفت زنده موجود نباشد.

در ظرف 24 ساعت پس از چیدن، میوه باید به سردخانه انتقال یابد .

درجه حرارت و رطوبت نسبی

درجه حرارت نگهداری زردآلو در سردخانه باید بین 0.5- تا 0.5+ درجه سانتی گراد (یا صفر درجه سانتی گراد) باشد. چون وزن زرد آلو در اثر تبخیر به سرعت کاهش می یابد لذا رطوبت نسبی 95% توصیه می شود. با پوشاندن بسته های محتوی زردآلو با ورقه های پلی اتیلن، می توان از کم شدن رطوبت آن جلوگیری کرد. موقع بیرون آوردن زردآلو از سردخانه باید آن را به تدریج گرم نمود تا قطرات آب روی میوه ظاهر نشود. پس از بیرون آوردن از سردخانه باید زردآلو هر چه سریع تر مورد استفاده قرار گیرد . رطوبت نسبی مناسب 90 درصد و مدت نگهداری یک تا دو هفته است.

منبع : کتاب عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه
تالیف: دکتر کرامت الله ایماندل و دکتر صادق زاده clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...