ذخیره و حمل و نقل واکسن به صورت سرد

واکسن ها یک محصول حساس به دما محسوب می شوند و نیاز به حمل و نقل یخچالی و برنامه ریزی لجستیکی دارند. از تولید واکسن تا تجویز، هر  مرحله از زنجیره سرد باید شامل نظارت بر درجه حرارت باشد تا اطمینان حاصل شود که واکسن ها در محدوده دمایی خاصی نگهداری می شوند. انحراف دما فقط چند درجه می تواند کل واکسن را خراب کند، باعث از دست رفتن درآمد قابل توجه و نارضایتی مشتریان شود. واکسن های آسیب دیده همچنین می تواند منجر به شکایت و بدنامی شود.

شرکت های داروسازی با این مشکل روبرو هستند که محصولات حساس به دما خود را دست نخورده به مراکز درمانی برسانند. برای محافظت از داروها و واکسن ها در برابر آسیب، به حداکثر رساندن درآمد و برآوردن تقاضای مصرف کننده، به روش های دقیق ذخیره سازی، بسته بندی و حمل و نقل نیاز است.

حمل و نقل دارو

نحوه بسته بندی واکسن ها برای حمل و نقل

انتقال ایمن واکسن نیاز به کنترل دما و اطمینان از نگهداری واکسن ها در محدوده دمای خاصی دارد. بخشی از این فرایند شامل استفاده از مواد و روشهای بسته بندی مناسب است. بسته بندی دقیق می تواند از واکسن ها در برابر مشکلات زنجیره سرد مانند شوک، نور، رطوبت، نوسانات دما یا تاخیرهای زمانی محافظت کند. بسته بندی مناسب ممکن است شامل دستگاه های ردیابی دما، ظروف عایق و یک مایع خنک کننده، مانند بسته های سرد باشد.

طبق   اعلام سازمان بهداشت جهانی، بسته بندی واکسن شامل عناصر زیر است:

 • بسته بندی اولیه:  اولین سطح بسته بندی، محفظه اولیه واکسن است، مانند ویال، آمپول یا کیسه.
 • بسته بندی ثانویه:  سطح دوم بسته بندی دارای ویال واکسن است که ممکن است یک جعبه کارتن باشد. 
 • مورد گروه بندی: مورد  گروه بندی شامل چندین واحد بسته بندی ثانویه است.
 • بسته بندی درجه سوم: بسته بندی درجه  سوم به ظرف عایق دار گفته می شود که محفظه گروه بندی یا بسته های ثانویه و بسته های خنک کننده را در خود جای داده است. ظرف عایق شده ممکن است داخل یک جعبه کارتنی برود.

حمل و نقل واکسن

واکسن های مختلف دارای دمای مختلفی هستند که باید در سراسر زنجیره سرد در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، طب WHO، واکسن سرخک به عنوان واکسن کلاس B برای حمل و نقل بین المللی در نظر گرفته می شود. واکسن های کلاس B نباید در معرض دمای بالای 30 درجه سانتیگراد در داخل ظرف عایق قرار گیرند.

WHO همچنین می گوید همه محموله های واکسن باید شامل دستگاه های نظارت بر دما باشد تا نشان دهد آیا محصول در معرض دمای مخرب قرار گرفته است یا خیر. دستگاه های الکترونیکی نظارت بر دما دقیق ترین قرائت را ارائه می دهند و باید در داخل هر واحد حمل و نقل عایق شده قرار داده شوند.

نحوه انتقال ایمن واکسن ها

چگونه واکسن ها بدون از دست دادن قدرت خود منتقل می شوند؟ علاوه بر بسته بندی عایق، کانتینرهای حمل و نقل یخچال دار برای حفظ واکسن ها بسیار مهم هستند زیرا از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا می شوند.

کانتینر یخچال دار

کانتینرهای یخچال دار واکسن با کنترل دما به عنوان یک سیستم بسته بندی فعال در نظر گرفته می شوند، به این معنی که آنها اطمینان می دهند که محصولات به طور مداوم در دمای مطلوب نگهداری می شوند. اکثر محصولات زنجیره ای سرد مانند واکسن ها باید در دمای بین 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شوند. برخی از واکسن ها به دمای انجماد تا 150- درجه سانتیگراد نیاز دارند.

هنگام حمل واکسن های یخچال دار از طریق حمل زمینی، WHO  توصیه می کند  این مراحل را در روز حمل و نقل برای ایمن نگه داشتن محصول رعایت کنید:

 • واکسن ها را در بسته بندی درجه سوم عالی بسته و دستگاه های نظارت بر دما را وصل کنید.
 • واکسن ها را تا زمان ارسال به درستی ذخیره کنید.
 • قبل از بارگیری واکسن ها، مطمئن شوید که کنترل کننده دمای وسیله نقلیه روی دمای مناسب تنظیم شده است و از عملکرد صحیح دستگاه های نظارت اطمینان حاصل کنید.
 • واحد تبرید خودرو را برای اطمینان از عملکرد مناسب و بسته نگه داشتن درهای بارگیری، بررسی کنید.
 • واکسن ها را سریع بارگذاری کرده و از بارگذاری بیش از حد دستگاه خودداری کنید.
 • فضایی برای گردش هوا در همه طرف محصول بگذارید.
 • بار را با پالت، بلوک های فاصله دار و تسمه های مهار کننده مسدود کرده و مهار کنید تا در حین حمل و نقل از آسیب جلوگیری شود.
 • درها را ببندید و قفل کنید.
 • دستورالعمل هایی را در مورد درجه حرارت، نحوه حمل و نقل و شرایط حمل و نقل به همراه اطلاعات تماس اضطراری به راننده بدهید.

کانتینر یخچال دار

در حین حمل و نقل، واحدهای خنک کننده بحرانی آن در کل سفر، از جمله در زمان استراحت، فعال می مانند و راننده نباید از حالتهای صرفه جویی در انرژی استفاده کند. واکسن ها همچنین باید در صورت امکان سریعترین و مستقیم ترین مسیر را طی کنند.

دستورالعمل های حمل و نقل و ذخیره سازی واکسن CDC

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) دستورالعمل هایی برای ذخیره سازی واکسن مناسب و حمل و نقل ارائه می دهد. اگرچه این دستورالعمل ها عمدتا برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی که واکسن دریافت می کنند اعمال می شود، اما می توانند به هر حلقه ای در زنجیره سرد، از جمله تولید کنندگان و توزیع کنندگان کمک کنند. طبق CDC ، یک زنجیره سرد موثر به عناصر زیر نیاز دارد:

 • آموزش مناسب کارکنان
 • تجهیزات نظارت بر دما و ذخیره سازی
 • مدیریت دقیق موجودی واکسن

CDC همچنین نکاتی را برای ذخیره سازی مناسب ارائه می دهد که هر تسهیلاتی می تواند از آنها استفاده کند. این شامل:

 • واحدهای ذخیره سازی را با واکسن پر نکنید.
 • گردش خوب هوا در خارج از واحد ذخیره سازی و خود واکسن ها را تضمین کنید.
 • هرگز غذا یا نوشیدنی را همراه با واکسن ذخیره نکنید.
 • برای اطمینان از حداکثر کارایی، به طور مرتب کلیه واحدهای ذخیره سازی و تجهیزات مربوطه را نگهداری کنید.
 • در صورت امکان، برای هر واحد ذخیره سازی یا حمل واکسن، از دستگاه ثبت کننده اطلاعات دیجیتال استفاده کنید.

دیتا لاگر دیجیتال نوع خاصی از دستگاه های نظارت بر دما است. در صورت لزوم، دقیق ترین اطلاعات را در مورد دمای واحد ذخیره سازی و مدت زمانی که خارج از محدوده مورد نیاز کار می کند، ارائه می دهد. 

در مورد حمل و نقل، CDC دستورالعمل هایی را برای انتقال واکسن ها بین ارائه دهندگان یا مکان های دیگر ارائه می دهد. این دستورالعمل ها به منظور کمک به مراکز انتقال واکسن در مسافت کوتاه کمک می کند:

 • فقط واکسن ها را با استفاده از مواد بسته بندی که حداکثر محافظت را ارائه می دهند، منتقل کنید.
 • اگر تأسیسات دریافت کننده واکسن فاقد ذخیره مناسب است، واکسن را در یخچال قابل حمل واکسن یا ظرف واجد شرایط همراه با یک دستگاه نظارت بر دما تحویل دهید.
 • از همان موادی که واکسن در ابتدا در آنها ارسال شده بود استفاده نکنید.
 • در صورت نیاز به حمل تعداد زیادی واکسن یا ارسال آنها در مسافت طولانی، اجاره کامیون یخچال را در نظر بگیرید.
 • فقط در صورت لزوم درهای واحد حمل و نقل را باز کنید.

به محض رسیدن واکسن ها به مقصد، آنها باید در یک واحد ذخیره سازی مناسب با دستگاه نظارت بر دما قرار گیرند.

حمل و نقل دارو

بهترین کانتینر برای حمل واکسن چیست؟

برای اطمینان از نگه داشتن واکسن در محدوده دمایی مورد نیاز در هنگام حمل و نقل، تولید کنندگان و توزیع کنندگان واکسن باید از کانتینر یخچال دار استفاده کنند. کانتینر ایزو یخچال دار کنترل دما برای حمل واکسن های ظریف ایده آل هستند. این واحدهای عایق شده به طور خاص برای فعال کردن گردش هوا با کنترل دما طراحی شده اند و مجهز به سنسورهایی برای تشخیص تغییرات دمای کوچک هستند. این به حمل کننده اجازه می دهد تا وضعیت محصولات خود را در طول سفر کنترل کرده و بدون توجه به آب و هوای خارج، دمای ایمن و ثابت را حفظ کند.

کانتینرهای حمل و نقل یخچال دار که برای حمل واکسن طراحی شده اند می توانند به شرکت شما در رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کنند، از اتلاف درآمد جلوگیری کرده و یک محصول با کیفیت بالا را به مصرف کنندگان تحویل دهند

 clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...