ایمنی سکوهای تخلیه و بارگیری در سردخانه و انبار نگهداری کالا

اسکله های بارگیری خطرات خاص خود را برای کارمندان انبار سردخانه به همراه دارند. این خطرات در تعداد اسکله سالن سردخانه ضرب می شوند. شاید هیچ منطقه ای در انبار سردخانه یا تأسیسات توزیع پتانسیل آسیب دیدگی کارمندان نسبت به اسکله بارگیری را نداشته باشد. تصادفات لیفتراک ها و تریلرها، تشکیل یخ یا گودال هایی که منجر به سقوط می شوند و بسیاری از خطرات دیگر همیشه در کمین بوده و در تعداد اسکله های بارگیری در یک مرکز ضرب می شوند. لازم به ذکر هست که همه این احتمالات مربوط به قبل از همه گیری COVID-19 بود.

تکنولوژی غیر لمسی و ویروس کرونا

همه گیری COVID-19، تعامل چهره به چهره سنتی در بین کارمندان انبار و رانندگان کامیون را به یک کار پرخطر تبدیل کرده است، و داشتن ماسک و فاصله اجتماعی پیش شرط هرگونه ارتباط، ورود یا معامله است. بی احتیاطی می تواند منجر به سرایت بیماری، همراه با توقف و از دست دادن بهره وری شود.

ایمنی سکوهای بارگیری

افزایش استفاده از محدودیت های خودرو

بنا بر گزارشات هر ساله تقریباً 7.700 تصادف لیفتراک در اسکله های بارگیری اتفاق می افتد، بنابراین از محدودیت های وسایل نقلیه برای کمک به کاهش تعداد این تصادفات استفاده می شود. بسیاری از تصادفات ممکن است تصادف جزئی باشد، اگرچه سایر موارد شدیدتر هستند. در تأسیسات ذخیره سازی سرد ممکن است که راننده کامیون هنگام بارگیری زودرس از اسکله دور شود، یا در هنگام بارگیری یک تریلر به دلیل حرکت داخل و خارج شدن لیفتراک از تریل، بیش از حد عقب برود. در هر دو حالت خطر سقوط لیفتراک از لبه اسکله وجود دارد. تصادفات لیفتراک ها از جدی ترین موارد برای مناطق اسکله است. در عین حال، در صورت عدم رعایت ایمنی خودکار و عدم نصب سیستم های هشدار دهنده در تمام مناطق احتمال برخورد، حوادث رانندگی بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

ایمنی سکوهای بارگیری

دربهای محکمتر برای اسکله باعث کاهش لغزش و خطرات سقوط می شوند

تاسیسات ذخیره سازی سرد امکان تولید یخ یا تراکم در کف، اطراف دربهای اسکله را دارد که منجر به لغزش و سقوط کارکنان می شود. امروزه اپراتورهای بیشتری متوجه شده اند که یک مهر و موم محکم در اطراف دربهای اسکله آنها می تواند به حالت ایستادن کارمندان کمک کند و نگرانی های ایمنی را کاهش دهد. نفوذ هوا و نشتی در اطراف درگاه ها و هر دهانه مربوطه در مواردی که دیفرانسیل دما وجود دارد، می تواند مستعد شرایط رطوبت و ایجاد تجمع آب یا یخ باشد. این سناریوها همیشه مشکل ساز هستند زیرا شرایط لغزنده ای را برای تردد کارکنان و وسایل نقلیه به طور یکسان ایجاد می کنند. بسته شدن صحیح درب ها، گردش هوا و بخاری ها ممکن است شرایط را بهبود دهند و از ابتدای امر از بروز چنین شرایطی جلوگیری کنند.

استفاده از فناوری های امروزی

ترندهای امروزی در ایمنی اسکله، پایه ای برای پیشرفت بیشتر در اتوماسیون و به ویژه مدیریت آنلاین هستند. در آینده ای نزدیک، شاهد خواهیم بود که فناوری اینترنت اشیا به میزان بیشتری با تجهیزات ایمنی مانند وسایل نگهداری خودرو برای ارسال هشدارهای متنی یا ایمیل در مورد هشدارهای مختلف ایمنی همراه خواهد شد.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...