کیفیت سیب در بدو ورود به سردخانه های بالای صفر

عوامل مهمی در کیفیت مناسب سیب هنگام عرضه به بازار موثر هستند که کنترل آن در اختیار سردخانه های بالای صفر کشور نیست. عواملی نظیر کیفیت اولیه سیب، درجه بندی سیب، بسته بندی مناسب، شرایط مناسب حمل و نقل .در این مقاله به اختصار به کیفیت اولیه سیب پرداخته شده و عواملی که لازم است در بدو ورود به سردخانه ها مورد بررسی قرار گیرد بیان شده است. بطور کلی در ارزیابی کیفیت سیب که در بدو ورود به سردخانه، توسط کارشناس کنترل کیفیت مستقر در سردخانه ها انجام می شود لازم است موارد چندی مورد توجه قرار گیرد. این موارد در صورتی که در جعبه، سبد یا کارتن های حامل سیب به وفور دیده شود بهتر است سردخانه از پذیرش آن جهت نگهداری در سردخانه اجتناب کرده و میوه ها به بازار مصرف عرضه گردد.

 

ارزیابی کیفیت سیب در بدو ورود به سردخانه

عوامل موثر بر کیفیت سیب

در صورت شیوع کم و پذیرش کالا، بهتر است سطح کیفیت کالا و مدت زمان ماندگاری بطور کتبی به اطلاع صاحب کالا رسانده شود. در این حالت مدیریت عرضه سیب های با قابلیت ماندگاری محدود به بازار مصرف، توسط صاحب کالا بصورت بهینه انجام شده و از ضایعات احتمالی میوه در سردخانه کاسته می شود. این عوامل سبب کاهش کیفیت کالا در حین نگهداری شده و عمر نگهداری میوه را کاهش می دهند.در ادامه به عواملی که بر کیفیت سیب تاثیر می گذارند می پردازیم

1- ویژگی های ظاهری

 سالم و دارای دم باشد. میوه هایی که در محل دم گاه فاقد دم می باشند در طول دوره نگهداری دچار عارضه چروکیدگی می شوند. دم ها باید سبز بوده و خشکیده نباشند. انتقال رطوبت و حفظ آن از طریق دم سیب امکانپذیر است که لازم است سالم و سبز باشد. در صورت عدم وجود دم، دقت کنید که محل دم گاه سالم بوده و پوست آن فاقد آسیب دیدگی باشد. در محل دم گاه نباید ترک خوردگی مشاهده شود. سطح میوه سیب باید سالم عاری از هرگونه آسیب دیدگی باشد. آسیب های سطحی پوست میوه می تواند ناشی از عوامل طبیعی و مکانیکی، قبل و حین برداشت، جابجایی، درجه بندی، بسته بندی و حمل و نقل سیب باشد که بصورت لک زدگی، ضرب دیدگی، لهیدگی، ترک خوردگی، خراشیدگی، ساییدگی و سوراخ شدن در میوه سیب قابل دیدن است. اثر انگشت در سطح سیب یا در اصلاح سردخانه داران، لکه شستی در سطح سیب، عمدتاً  در سطح سیب های گلدن دلیشس به وفور دیده می شود که ناشی از فشار انگشت کارگران هنگام برداشت سیب بوده و در صورت وفور آن می تواند سبب کاهش کیفیت سیب حین نگهداری گردد.

2- رسیدگی و بلوغ میوه

سیب های منتقل شده از باغ به سردخانه های بالای صفر لازم است، کامل و سفت بوده، از منظر بلوغ و رسیدگی در وضعیت مناسبی باشند.  سفتی سیب نشان دهنده مرحله خاصی از بلوغ میوه می باشد که پیش از برداشت رخ داده و متناسب با ویژگی های رقم میوه ارزیابی می شود. در زمان بلوغ فیزیولوژیک میوه به حداکثر رشد خود رسیده است اما نسبت میزان قند به نشاسته آن بسیار پایین است.
رسیدگی ارتباط کمتری با بلوغ میوه داشته به میزان قند و عطر و طعم میوه ارتباط دارد. در فرایند رسیدگی که بین مرحله بلوغ فیزیولوژیک و رسیدگی کامل رخ می دهد، میوه به بالاترین کیفیت خود می رسد. فرایند رسیدگی در میوه سیب که جزو میوه های کلایمکتریک می باشد باید در سردخانه طی شود؛ لذا سیب باید در حدی رسیده باشد که قادر به ادامه مرحله رسیدن و رسیدگی کامل (متناسب با ویژگی های هر رقم) باشد. رسیدگی با درجه قند یا بریکس میوه اندازه گیری می شود. درجه قند قابل قبول باید مساوی یا بیشتر از 10.5 باشد.

3- یکنواختی و درجه بندی مناسب

سیب ها باید از منظر رقم، شکل، اندازه و رنگ پوست یکنواخت بوده و درست درجه بندی شده باشد. بطور کلی سیب ها را به سیب ممتاز، درجه یک،  درجه دو تقسیم بندی می کنند. سیب های زیر درختی نباید در بسته بندی ها مشاهده شود و در صورت انتقال به سردخانه لازم است در بسته بندی های مجزا منتقل گردد.

4- رنگ

میوه سیب باید رنگی متناسب با ویژگی های رقم و محل پرورش آن داشته باشد.

5- وجود هر گونه آفت زنده

با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بوده و عمدتا در بازرسی فیزیکی کالا قابل تشخیص است. منظور از آفت زنده هر موجود زنده ای مانند کنه ها، حشرات و میکروارگانیسم ها نظیر قارچ، باکتری، ویروس و انگل است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم باعث آلودگی یا کاهش کمی و کیفی میوه می شود.

6- وجود هرگونه آفت زدگی در سطح میوه

میوه سیب باید عاری از هرگونه آفت زدگی باشد که بر ظاهر میوه اثرگذار بوده است. نشانه های ناشی از آفت زدگی با چشم غیر مسلح دیدنی است و بصورت لکه ها و سوراخ های به جا ماده از عملکرد آفت ها است که می توان در درون یا بیرون میوه مشاهده کرد.

7- وجود هرگونه مواد خارجی

هنگام بازرسی هیچ ماده خارجی نباید بین سیب ها مشاهده شود. حتی برگ درخت سیب که بعضاً مشاهده می شود می تواند عامل رشد و شیوع قارچ در حین نگهداری گردد. لذا هر چیزی به جز میوه سیب نظیر برگ، خاک و خاشاک، سنگریزه، تکه ها پلاستیک و نظایر آن نباید در بسته بندی های میوه سیب مشاهده گردد. تنها بقایای گیاهی درخت سیب که باید وجود داشته باشد دم میوه سیب است.

8- عطر و طعم نامطبوع

میوه سیب باید بو، مزه و طعم طبیعی خود را داشته باشد و بدون بو، طعم، مزه خارجی و غیرطبیعی باشد

.9- هر گونه آسیب سطحی ناشی از تغییرات دما

آفتاب سوختگی و سرمازدگی منجر به کاهش مدت ماندگاری سیب در سردخانه می گردد. آفتاب سوختگی بصورت خشکیدگی و سخت شدن و دگرگونی رنگ پوست سیب بروز پیدا می کند و در کیفیت بافت گوشت میوه نیز تاثیرگذار است.

10- چروکیدگی

این عارضه در سیب های زیر درختی و سیب هایی که چند روز در باغ دپو شده و بعد به سردخانه منتقل می شوند ممکن است دیده شود. این عارضه در اثر تبخیر آب موجود در میوه پدید آمده و سبب از دست رفتن شادابی میوه شده و پوست آن نرم و سست می گردد.

11- وجود هرگونه رطوبت بیرونی غیرعادی

بطور مثال سیب هایی که در بارندگی جمع آوری یا یه سردخانه منتقل می شوند اصطلاحاً باران خورده هستند. مدت ماندگاری این سیب ها در نگهداری کالا در سردخانه کم بوده و عمدتا با مشکلاتی نظیر کپک زدگی مواجه می شوند

12- آسیب های فیزیولوژیک نظیر واترکور

حفره تلخ، لکه سیاه، پوکی سیب، آردی شدن، قهوه ای شدن داخلی سیب و نظایر آن که  می تواند در سطح خارجی میوه یا بافت گوشتی آن توسط برش های طولی و عرضی قابل تشخیص باشند.آسیب های فیزیولوژیک، در مدت ماندگاری میوه و کاهش کیفیت آن در حین نگهداری بسیار موثر هستند. به ویژه که بعضی از این آسیب ها در بازدید اولیه قابل تشخیص نبوده و در حین نگهداری در سردخانه ها بروز می کنند.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...