معرفی نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری سردخانه

نرم افزار سردخانه، همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداری کالا و كنترل آن ، از دغدغه هاي اصلي مديران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذايي به شمار مي رود. نرم افزار سردخانه، اطلاع مداوم از موجودي هرکالا، صاحب کالا ، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندي آنها و در نهايت ارائه صورتحساب مشتريان يكي از اركان اصلي انبار داري به شمار مي آيد. در صورت كنترل دقيق موارد فوق ،اطلاعات ميزان موجودي كالا، گردش آن و اطلاعات مالي مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمينان مي باشد. از اين رو نقش ابزاري که بتواند به مديران کمک کند تا اين اطلاعات را جمع آوري و نگهداري نماييد همچنين با استفاده از آن ابزار بتواند موقعيت سازمان خود را در بازارهاي داخلي و جهاني ارزيابي کرده و با روشهاي نوين و علمي به مشتريان خود بشناساند و در نهايت بتواند خروجيهاي سازمان خويش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مديران سازمان و سهامداران در اختيار آنها بگذارد بسيار حياتي است .

نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری سردخانه

يکي از مهمترين ابزاري که ميتواند چنين امکاناتي را در اختيار سازمان قرار دهد نرم افزار کنترل موجودی سردخانه و انبار خشک مي باشد شركت داده پردازش نوين سپهر توليد كننده نرم افزار هاي مالي و مديريتي مفتخر است سيستم جامع کنترل موجودي سردخانه و انبار خشک،يكي از محصولات توليدي خود را بحضورتان معرفي نمايد. نرم افزار سردخانه، در ادامه تجربيات توليد سيستمهاي مكانيزه در طي ساليان گذشته با استفاده از امكانات فناوريهاي جديد توليد شده است تا بتواند نيازهاي استفاده كنندگان را درسطوح مختلف جوابگو باشد . سيستم کنترل موجودي سردخانه در حال حاضر در مجموعه اي شامل مجموعه سردخانه هاي ميوه طلايي ، سردخانه کاروان ، سردخانه رازي ،سردخانه دنا، سردخانه استقلال و ده ها سردخانه ديگر مورد بهره برداري قرار مي گيرد .

قابلیت ها و عملکرد نرم افزار کنترل موجودی سردخانه

قابلیت های عمومی معرفي كاربران متعدد و تعيين محدوديتهاي دسترسي به گزينه هاي سيستم براي هر يك از كاربران. قابليت تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي اطلاعات سيستم. قابليت اجراء برروي سيستم عامل windows xp ,windows vista ,windows 7, windows 8 32/64 Bit , windows 10 استفاده از پايگاه داده SQL Server قابليت بروز رساني تغييرات نرم افزار از طريق اينترنت و مستقل. قابليت ساخت كليه گزارشات بصورت Excel و Word قابليت تغيير فونت نمايش منو ها و گزارشات قابلیت های پایه ای معرفي گروه کالا به صورت کدينگ استاندارد و غيره استاندارد تا سقف دلخواه معرفي کالا و اقلام بر اساس کدينگ استاندارد و غيره استاندارد تا سقف دلخواه معرفي پرسنل خدمات و محاسبه اجرت و دستمزد تخليه و بارگيري معرفي صاحب کالا ، صاحب حواله ،تحويل گيرندگان کالا و مقصد هاي حمل بار تعيين و معرفي پارتي (سري) بصورت جداگانه براي هر صاحب کالا امكان معرفي شرح هاي الگو براي رديف هاي سند امکان معرفي سالنها و بخش بندي آنها و درنهايت نمايش حجم اشغال شده امکان معرفي امضاء مجاز در انتهاي رسيدها و گزارشات سيستم ثبت تمامي عمليات سيستمي با نام کاربري و امکان رهگيري امکان تعريف خودروهاي حمل بار و مجوز هاي آن قابلیت های اصلی و عملیاتی امکان تفکيک موجودي کالا و حواله براي هر صاحب کالا بصورت پارتي هاي مجزا صدور اسناد و ورود کالا، خروج کالا ، افت کالا، (ضايعات)، اضافه تحويلي کالا (مغايراتها) کنترل موجودي اقلام و حواله هاي صاحب کالا در خروج کالا. امکان ثبت درخواست بارگيري و تاييد حواله قبل از خروج کالا. معرفي پروانه ساخت فراوردهاي دامي (وزارت دامپزشکي) ثبت محموله هاي وارد شده ، نگهداري و کنترل شماره مجوزهاي دامپزشکي براي هر صاحب کالا ثبت و کنترل تاييديه هاي شهري و بين شهري وزارت دامپزشکي امکان ارائه رسيد ورودي و خروجي به صاحب کالا امکان ثبت جابجايي و مرتب سازي کالا امکان انتقال کالا بين مشتريان گزارشات امکان دريافت گزارشات آماده ورود ، خروج ، افت و اضافه به صورت کلي و جزئي ايجاد کاردکس سه سطحي تعداد کارتن ، وزن کارتن، وزن ناخالص جهت ايجاد گزارشات امکان تهيه انواع گزارشات آماري ،کنترلي ، کاردکس امکان تهيه صورتحساب نگهداري و تخليه و بارگيري کالا امکان ايجاد گزارشات دلخواه بر حسب نياز سردخانه امکان ارائه گزارشات به صاحب کالا از طريق نرم افزار جانبي وابسته به سيستم مرکزي.

 clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...