SardchalStore SardchalStore

شاخص های بلوغ و کیفیت مناسب سیب از برداشت تا سردخانه

همانطور که می دانید سالیانه بالغ بر 3 میلیون تن ارقام مختلف سیب در کشور تولید می شود که به یکباره امکان ورود به بازار مصرف و عرضه مستقیم را ندارند؛ لذا لازمست سیب های تولیدی در زمان مناسب با کیفیت مناسب برداشت شده، به سردخانه های بالای صفر کشور منتقل شده و به تدریج و در زمان مناسب به بازار مصرف عرضه گردد.
بطور کلی هر میوه ای جهت برداشت، نگهداری در سردخانه و عرضه بهنگام در بازار مصرف لازمست کیفیت مناسبی داشته باشد. حال سوال مهم این است که شاخص های تعیین کننده کیفیت سیب برای نگهداری بلند مدت در سردخانه کدام است؟
یکی از شاخص های کیفیت مناسب سیب جهت برداشت و نگهداری در سردخانه ها، شاخص بلوغ میوه است که بر روی درخت سپری می گردد. میوه بالغ میوه ای است که از لحاظ کیفیت خوراکی به حد قابل قبولی رسیده باشد اما الزاماً رسیده نیست. بسیاری از میوه ها در مرحله بلوغ و قبل از رسیدگی بصورت نارس برداشت شده و به سردخانه ها جهت نگهداری طولانی مدت و عرضه بهنگام در بازار منتقل می گردند؛ به این میوه ها، میوه های کلایمکتریک یا فرازگرا گفته می شود که ارقام مختلف سیب نیز در این دسته قرار دارند. ارقام مختلف سیب لازمست در هنگام برداشت شاخص های مناسب بلوغ را داشته ولی مراحل رسیدگی را در سردخانه طی کنند.

بطور کلی شاخص های بلوغ و کیفیت مناسب سیب جهت برداشت و انتقال به سردخانه عبارتند از:
1- از زمان شکوفایی کامل 135 تا 150 روز گذشته باشد.
2- پوست میوه بطور مناسبی تغییر رنگ داده باشد. معمولا سيب براي رنگ گيري نياز به شبهاي سرد و روزهاي آفتابي در 8 ـ 6 هفته قبل از برداشت دارد. تغییر رنگ سیب ها بر حسب رقم سیب متفاوت است.
3- بافت میوه سفتی مناسبی داشته باشد که می تواند توسط دستگاه های سنجش سفتی بافت میوه که در بازار موجود است اندازه گیری شود. سنجش سفتی بافت میوه یکی از معیارهای مهم در تعیین مدت زمان ماندگاری میوه در سردخانه است. در باغ ها و سردخانه های کشور معمولا مقاومت میوه بر اساس تجربه و با فشار انگشتان بر روی میوه سنجیده می شود اما همانطور که گفته شد بهتر است از دستگاه ها سنجش سفتی یا Pressure tester استفاده شود.
4- سنجش مواد جامد محلول در آب (بریکس) و اسیدیته یکی از دیگر از شاخص های مهم است. برای سنجش بریکس می توان از دستگاه رفراکتومتر بهره برد. هر چه بریکس میوه بالاتر باشد قند میوه بیشتر بوده و مدت ماندگاری آن در سردخانه کمتر است. محدوده قند سیب در هنگام برداشت بین 10تا 14 بر حسب رقم و منطقه و درجه رسیدگی متفاوت است. سنجش اسیدیته نیز در آزمایشگاه ها توسط روش های تیتراسیون قابل اندازه گیری است.
5- سیب باید استحکام، تردی و بافت مناسب، عطر و طعم مناسب داشته باشد.
6- سیب باید عاری از هرگونه آسیب های فیزیکی نظیر اثر انگشت، خراشیدگی، ترک ، پوسیدگی و هر گونه بیماری نظیر حفره تلخ، قهوه ای شدن داخلی، واترکور و نظایر آن باشد.
ارقام مختلف سیب دارای شرایط نگهداری مختلف بوده و در حین نگهداری آنها بسته به نوع رقم سیب عوارض مختلفی در سردخانه بروز می کند که بعضی منشاء باغی داشته و بعضی ناشی از شرایط نامناسب نگهداری در سردخانه می باشد.