ساده ترین راه برای کنترل دمای سردخانه های مواد غذایی

یکی از عناصر اصلی تاسیسات سردخانه درب اصلی ورودی است، زیرا دمای سرد را در سالن حفظ می کند. در مقایسه با سیستمهای خنک‌ کننده پیچیده یا ابزار نظارت بر دما، درب به طور بالقوه ساده ترین روش برای حفظ دمای سردخانه است.گذشته از اقدامات مناسب مانند به حداقل رساندن اندازه دهانه درب یا ترافیک داخل و خارج از تأسیسات، می توانید دمای سردخانه خود را با درب مناسب کنترل کنید.

درب سردخانه

درب ایده آل برای کنترل دما و انتقال هوا

درب سردخانه باید توانایی درزگیری مناسب سالن را داشته باشد تا دمای داخلی را حفظ کند. باز و بسته شدن متناوب باعث کاهش اثربخشی دربهای عایق بندی می‌شود. داشتن درب با راهنماها و قاب های عایق‌ بندی شده برای اطمینان از مهر و موم شدن صحیح اتاق در هنگام بسته شدن درب ضروری است.

همچنین برای درب بسیار ضروری است که کار با سرعت بالا انجام شود تا به محض ورود یا خروج ترافیک از اتاق بسته شود. دربهای سرعت پایین به هوای گرم اجازه می‌دهند وارد تاسیسات سردخانه شوند و بر ثبات دما، هزینه‌های انرژی و کیفیت مواد غذایی ذخیره شده تأثیر منفی می‌گذارند.

درب های اتوماتیک سرعت بالا با فراهم کردن طیف وسیعی از حسگرها در جلوگیری از باز ماندن بیش از حد ضروری توسط کارکنانی که از منطقه کنترل شده دما خارج می‌شوند بسیار تاثیرگذار هستند. همچنین از نفوذ هوا به سالن‌ها و تاسیسات منطقه بندی شده دمایی برای حفظ و افزایش ماندگاری محصولات ذخیره شده جلوگیری می‌کنند و در نهایت از کسب و کار شما در برابر از دست دادن دمای ارزشمند یا افزایش آن محافظت می‌کنند.

 clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...