مبرد ها و ناقل های برودتی

در ماشین های مبرد گرمای محیط توسط سیال های مبرد جذب گردیده که در نتیجه آن سیال در دمای پایین می جوشد و به صورت بخار در می آید و سپس گرمای گرفته شده را در اثر تقطیر به محیط اطراف (آب یا هوا) می دهد.مبرد یک ماده واسطه در تبرید می باشد که حالت آن از گاز به مایع و از مایع به گاز در طی سیکل تغییر می‌کند. این تغییر به سبب تغییر خواص ترمودینامیکی ماده است تا با این تغییر، گرما را از یک محیط یا یک سیال دریافت کرده و بعد به محیط بیرون انتقال دهد. در یک سیکل تبرید گرما به وسیله ی مبرد گرفته شده و محیط خنک می شود. در نهایت مبرد با تغییر حالت مجدد مهیای گرفتن گرما از محیط یا سیال می‌شود.

مبرد فریون

خواص سیال های مبرد

مبرد ها بر اساس نوع ترکیبات بکار رفته و ساختار شیمیایی طبقه بندی می شوند. بر اساس کاتالوگ و دستورالعمل های شرکت های گوناگون تولید کننده مبرد، چهار نوع رایج از مبرد ها به ذکر زیر می باشد:

 • کلروفلوئوروکربن
 • هیدرو کلروفلوئوروکربن
 • هیدرو فلوئوروکربن
 • مبردهای طبیعی

 

از جمله مبردهای طبیعی می توان به هیدروکربن (HC) و دی اکسید کربن (CO2) اشاره داشت و در عین حال مبردهایی همانند CFC و HCFC و HFC جزو مبردهای صنعتی می باشند که توسط شرکت های تولید کننده مبرد، تولید می شوند و به فروش می رسند.

مواردی که مربوط به خواص ترمودینامیکی هستند عبارتند از:

 • دمای جوش نرمال در فشار جوی
 • فشار در تبخیر کننده
 • فشار در کندانسور
 • گرمای نهان تبخیر
 • بازده برودتی حجمی دمای انجماد
 • افت نقطه بحرانی و غیره

فشار در تبخیر کننده

 در شرایط کارگر خیلی بهتر است که فشار در تبخیر کننده بالای فشار جو باشد تا ایجاد خلا نگردد، زیرا در موقع ایجاد خلا هوا وارد سیستم گشته و کار ماشین را مشکل می کند. به همین منظور باید سعی شود از سیالی استفاده گردد که دمای جوش آن در فشار اتمسفر پایین باشد.

فشار در کندانسور

 فشار در کندانسور در درجه حرارت نرمال اطاق های برودتی نباید خیلی بالا باشد زیرا این امر طراحی ماشین های مبرد از جمله قسمت های اتصال که امکان نشر گاز در فشار های زیاد از این قسمت ها می باشد مشکل می کند.

فشار اشباع مکش

 این نوع فشار متناظر با دمای اواپراتور چیلر می باشد که بهتر است از مقدار فشار اتمسفر بالاتر باشد تا از ورود آلودگی و هوا به داخل سیکل جلوگیری کند. علاوه براین هر چه فشار سیال گاز در دمای ثابت تبخیر اواپراتور چیلر بالاتر باشد به همان مقدار چگالی سیال بالا و در یک کمپرسور چیلر با حجم جابجایی ثابت ظرفیت آن بالاتر می­ رود؛ اما اگر بیش از حد بالا باشد باعث نزدیک شدن به دما و فشار بحرانی می شود.­

بازده برودتی حجمی

یکی از عوامل مهم در انتخاب سیال مبرد، بازده برودتی حجمی است که بستگی به نوع ماشین های مبرد دارد .برای کمپرسورهای پیستونی باید هر چه ممکن است این عامل بزرگ باشد چون این امر باعث می‌شود که حجم گاز ورودی به کمپرسور کم گردد و در نتیجه ابعاد کمپرسور کوچک شود.در توربو کمپرسور ها باید هر چه ممکن است حجم زیاد شود و در نتیجه سیالی که در این نوع ماشین های برودتی استفاده می گردد باید دارای بازده برودتی حجمی کم باشد.

کمپرسور پیستونی

دمای انجماد

 درجه انجماد سیال های برودتی باید خیلی پایین تر از دمای جوش آن ها باشد تا امکان انجماد سیال به وجود نیاید.

دمای بحرانی

دمای بحرانی سیال های مبرد باید بالا باشد تا امکان برقراری عمل تراکم در مناطق گرمسیر  امکان پذیر باشد، در ثانی بالا بودن دمای بحرانی باعث اقتصادی کارکردن ماشین ها می گردد. ( موقع نزدیک شدن به دمای بحرانی گرمای نهان تبخیر کم شده و در نتیجه بازده برودتی مخصوص کم می شود و از طرفی کار مصرفی و تلفات در اثر خفه شدن زیاد می گردد)

 خواص فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص و غلظت سیال ها نباید زیاد باشد، زیرا در صورت بالا بودن دو عامل مقاومت و اصطحکاک در موقع حرکت سیال در سیستم زیاد شده و در نتیجه افت فشار نیز زیاد می گردد، ضریب انتقال حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید بالا باشد تا انتقال حرارت در تبخیر کننده و کندانسور سریع تر انجام گیرد.یکی از خواص مهمی که سیال ها باید دارا باشند حل نشدن آن ها در روغن است زیرا در این صورت کمتر روغن خارج می گردد و در کندانسور و تبخیر کننده نیز انتقال حرارتی بهتر انجام می گیرد و در ثانی برای سیال هایی که در روغن حل می شوند دمای جوش سیال در تبخیر کننده بستگی به غلظت روغن دارد.حل شدن سیال در روغن دارای خواصی نیز هست، از جمله شرایط بهتر برای روغن کاری اجزا متحرک در کمپرسور به وجود می آید،  باید دانست که سیال هایی هستند که در روغن حل می شوند ولی تاثیر زیادی در انتقال حرارت نمی کنند و در اثر سرعت و حرکت از بدنه جدا می شوند.

 • کم  حل شدن سیال در آب یک خاصیت منفی است زیرا در صورت نفوذ رطوبت به سیستم در لوله آب یخ زده و جریان سیال مشکل می شود .
 • سیال های مبرد نسبت به فلزات و مواد دیگری که در ماشین استفاده می شوند باید بی تاثیر باشند همچنین نباید در دماهای پایین یا بالا منفجر شده  و یا تجزیه گردند.

 خواص فیزیولوژیکی

سیال های مبرد نباید برای بدن آدمی مضر بوده و یا تاثیر منفی روی مواد غذایی داشته باشند.

 خواص اقتصادی

قیمت سیال ها نباید گران باشد، انتخاب سیال در شرایط مختلف باید مناسب با نوع سیستم، کار مورد نیاز  و امکان تهیه آن باشد. لذا در انتخاب مبرد باید شرایط تهیه آن را در کشور نیز در نظر گرفت.

 • در حال حاضر در صنایع برودتی بیشتر از سیال های مبردی چون آمونیاک، فریون ۱۲، فریون ۲۲ و ۵۰۲ استفاده می گردد.
 • انیدریک کربنیک (co2) برای ساختن یخ خشک به کار می رود و از آن در مواردی که دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد مورد نیاز نیست مانند تهویه و ماشین های مبرد انژکتوری استفاده می گردد .


clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...