مراحل ساخت مرتفع‌ ترین انبار سردخانه در اروپا

انبارهای سنتی با ارتفاع سقف 40 فوت برای تبرید کارآمد مناسب نیستند زیرا هرچه مساحت سقف بیشتر باشد میزان بیشتری از گرمای انرژی خورشیدی از این طریق نفوذ می‌کند و باعث افزایش بار در سیستم تبرید میشود. اگر تاسیسات ذخیره سازی زیر صفر باشد، کف گرم سالن‌ نیز منجر به افزایش بار گرما می‌شود.

 این مسائل را می‌توان با طراحی ساختاری که بدون به خطر انداختن ظرفیت ذخیره سازی، مساحت سقف و کف را کاهش می‌دهد، به حداقل رساند. این امر مستلزم ساختن انبارهای مرتفع‌تر است که توسط سیستم‌های اتوماسیونی که از ذخیره سازی عمودی پشتیبانی می‌شوند، می‌باشد.

 

ویدیوی مراحل ساخت مرتفع‌ترین سردخانه در اروپا

 clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...