نحوه کارکرد شبکه های هیبریدی چیلر

سیستم‌ها یا شبکه‌های هیبریدی، ترکیبی از چیلرهای تراکمی و جذبی برای تأمین سرمایش هستند. در شرایطی استفاده از چنین ترکیبی می‌تواند مفید و در راستای صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه‌های دوره بهره‌برداری باشد. در بسیاری مناطق اختلاف بار سرمایشی در خلال روز و شب بسیار متفاوت است. و دارای دامنه فراخی است. به عبارت دیگر دامن بارهای جزئی می‌تواند نسبت به بار کل بسیار کوچک باشد. در این صوت استفاده تنها از چیلرهای تراکمی به دلیل مصرف برق زیاد برای تأمین بار کل ممکن است چندان مقرون به صرفه نباشد. از طرفی استفاده از چیلرهای جذبی پرظرفیت نیز  به هنگام تأمین بارهای جزئی  به دلیل عدم کنترل دقیق بار  و همچنین ضریب کارایی کمتر چندان مناسب نیست.

تفاوت چیلر های تراکمی و جذبی

چیلر های ترکیبی از چیلر تراکمی برای تأمین بارهای جزئی و چیلر جذبی برای تأمین بار کل، انعطاف‌پذیری بیش‌تری به سیستم می‌دهد. به ویژه اینکه به طور معمول هزینه‌های مصرف برق درشب کمتر است. البته در طراحی سیستم‌های هیبریدی می‌باید به تعرفه‌های مصرف برق و گاز منطقه‌ای که قرار است پروژه در آنجا احداث شود توجه داشت و ارزیابی نسبتاً دقیقی از شرایط کار هریک از چیلرها با توجه به زمان وقوع بارهای جزئی و هزینه‌های برق یا گاز انجام داد. اگرنه ممکن است استفاده مرکب از چیلرها ضمن برهم زدن یکنواختی چندان اقتصادی هم نباشد.چیلرهای جذبی لیتیمی آب را حداکثر بین 3.9 تا 5.9 درجه سانتی گراد خنک می‌کنند، در حالی که چیلرهای تراکمی قادرند دمای آب را تا 1.7 درجه سانتی‌گراد نیز کاهش دهند و حتی  در صورت استفاده  از مواد ضد یخ در آب مانند اتیلن گلیکول توانایی تولید یخ را نیز دارند. کاهش  دمای آب موجب  کاهش دبی  و در نتیجه کوچکتر شدن شبکه انتقال و توزیع می‌شود و تأثیرات این موضوع در تأسیسات بزرگ و حجیم بسیار چشمگیر و مهم است. زیرا با کاهش  حجم شبکه انتقال و توزیع، ضمن کاهش سطح و حجم فضاها و معابر اختصاصی شبکه، هزینه‌ها نیز به گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته  و اتلاف ناشی از انتقال حرارت نیز کم می‌شود.

مقایسه سیستم های جذبی و تراکمی

در هنگام استفاده از سیستم های تراکمی در مناطقی که آب و هوای آن مرطوب است، شرایط زیر برقرار می شود:

 • میزان جذب رطوبت کافی نمی باشد.
 • امکان چگالش رطوبت در کانال ها و نقاط دیگر سیستم به وجود می آید.
 • در امتداد تمامی موارد بالا، امکان و شرایط رشد برای قارچ ها و میکروارگانیزم ها بوجود می آید.

تمامی این اتفاق ها در صورتی است که در سیستم های جاذب، رطوبت هوای خروجی مورد نظر از چرخ بسیار کم می باشد و به همین علت این مشکل خود به خود رفع می شود.

کارکرد چیلرهای هیبریدی 

سیستم تهویه هوای مطبوع هیبریدی، بسیار هوشمند بوده و می تواند منبع تغذیه خود را مشخص کند. در سیستم های تهویه مطبوع هیبریدی می توانید هم با سوخت فسیلی و هم با انرژی برق، نیاز خود را برطرف کنید. این ویژگی سیستم های تهویه مطبوع هیبریدی باعث می شود:

 • هزینه های شما برای سیستم های تهویه مطبوع، کاهش یابد.
 • انرژی بیهوده تلف نمی شود.
 • در مصرف انرژی برق صرفه جویی می شود.
 • قیمت انرژی مورد استفاده، افزایش پیدا نمی کند.
 • علاوه بر تمام موارد ذکر شده، افرادی که دوست دار طبیعت و محیط زیست هستند، می توانند بدون نگرانی هیچ نگرانی به علت آسیب رساندن به محیط زیست، از سیستم تهویه مطبوع هیبریدی استفاده کنند.

به چه منظور از چیلرهای هیبریدی استفاده میشود؟

سیستم تهویه هوای مطبوع هیبریدی، بسیار هوشمند بوده و می تواند منبع تغذیه خود را مشخص کند. در سیستم های تهویه مطبوع هیبریدی می توانید هم با سوخت فسیلی و هم با انرژی برق، نیاز خود را برطرف کنید. این ویژگی سیستم های تهویه مطبوع هیبریدی باعث می شود:

 • هزینه های شما برای سیستم های تهویه مطبوع، کاهش یابد.
 • انرژی بیهوده تلف نمی شود.
 • در مصرف انرژی برق صرفه جویی می شود.
 • قیمت انرژی مورد استفاده، افزایش پیدا نمی کند.
 • علاوه بر تمام موارد ذکر شده، افرادی که دوست دار طبیعت و محیط زیست هستند، می توانند بدون نگرانی هیچ نگرانی به علت آسیب رساندن به محیط زیست، از سیستم تهویه مطبوع هیبریدی استفاده کنند.

مزایای سیستم هیبریدی

 شبکه های هیبریدی به طور خاص علاوه بر کاهش مصرف انرژی دارای مزیت هایی دیگر مانند موارد زیر می باشند:

 • بار نهان مورد نیاز در این شبکه ها، به وسیله سیستم جاذب تامین می شود.
 • سیستم تراکمی مورد استفاده در آن ها کوچک تر است.
 • در این شبکه ها میزان مصرف انرژی بسیار کاهش می یابد.
 • سرمایه اولیه برای نصب و راه اندازی این شبکه ها نیز بسیار کم است.
 • در برخی از سیستم های هیبریدی، سیستم تراکمی با سیستم سرمایش تبخیری جایگزین می شود. (این عمل هم ساده تر است و هم ارزان تر)
 • سیستم های هیبریدی امکان کنترل مجزا هر دو عامل دما و رطوبت را فراهم می آورند. (در حالی که در سیستم های تراکمی تنها دما به طور مستقل قابل تنظیم است)
 • این سیستم ها امکان کنترل دقیق رطوبت را نیز دارند.
 • سیستم های جاذب، می توانند کیفیت هوای داخل محیط را بهبود ببخشند.

 

نتیجه گیری

بنابراین با استفاده از چیلرهای جذبی و تراکمی که نسبت به هم به صورت سری قرار گرفته‌اند می‌توان دمای آب را کاهش داد. چنانچه موضوع کاهش دمای خروجی مطرح نباشد، می‌توان دو گونه چیلر را به صورت موازی در شبکه قرار داد. در این چیدمان هر چیلر استقلال داشته و توسط پمپ جداگانه‌ای تغذیه می‌شوند. در چیدمان سری معمولاً چیلر جذبی به عنوان چیلر پیشرو تعیین شده و بار اصلی توسط آن جبران می‌شود؛ اما ر چیدمان موازی می‌توان با توجه به نیاز، هریک از چیلرها را به عنوان پیشرو تعیین کرد. اگرچه در این نوع چیدمان نیز اغلب چیلرهای جذبی به عنوان پیشرو تعیین می‌شوند.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...