شرایط نگهداری از هندوانه و طالبی

هندوانه به دلیل این که بعد از چیده شدن فرایند رسیدن را طی نمی‌کند، باید به صورت کاملاً رسیده چیده شود. رنگ پوسته در قسمتی از میوه که در معرض تماس مستقیم خاک است سفید رنگ است که طی فرایند رسیدن به رنگ کرمی تبدیل می‌گردد که یکی از علائم رسیدن هندوانه است. هندوانه رسیده هنگام ضربه زدن با کف دست ارتعاش را به طرف دیگر منتقل می‌کند. از علائم دیگر می‌توان به خشک شدن ساقه انتهای هندوانه اشاره کرد. بینه دمای نگهداری برای هندوانه 10 الی 15 درجه برای مدت 14 روز است. در صورت جلوگیری از برخورد مستقیم باد سرد با آن می‌توان هندوانه را در دمای 7 الی 10 درجه به مدت 20 روز نگهداری کرد. رطوبت مناسب برای هندوانه بین 85 الی 90 است ولی می‌توان در رطوبت 80 درصد هم نگهداری نمود.

تأثیر دی اکسید کربن و اتیلن

دی اکسید کربن در مقدار بالا باعث بد طعمی هندوانه می‌شود و پیشنهادی برای نگهداری در اتمسفر کنترل شده نیست. مقدار تولید اتیلن نیز بسیار کم است و حدود 0.1 الی 1 میکروگرم بر کیلوگرم است. اگر هندوانه در معرض 5 ppm اتیلن در دمای 18 درجه سانتی گراد باشد کمتر از یک هفته باعث از بین رفتن بافت سفت و یکدست آن می‌شود.

هندوانه

آنتراکینوز

این نوع بیماری توسط قارچ کولتوتریکوم اوربیکولار است که به صورت خاموش روی سطح میوه هنگام رشد باقی مانده است و طی نگهداری در دمای 20 الی 30 درجه سانتی گراد یا بعد از آسیب سرمایی فعال می‌گردد و نقاط قهوه‌ای رنگ فرو رفته در سطح پوست ایجاد می‌نماید. اسپورهای آنتراکینوز با آب، باد، دست و شرایط طولانی مرطوب قابل رشد و انتقال است. کنترل آن سم پاشی به موقع و حذف و دور ریختن برگ و میوه‌های آلوده در باغ است. همچنین نگهداری میوه در دمای 7 الی 10 درجه سانتی گراد باعث تأخیر در فعالیت آن می‌گردد.

پوسیدگی فوزاریم

این نوع پوسیدگی عموماً در قسمت زیرین هندوانه رشد می‌کند و با نگهداری در شرایط مطلوب قارچی و رطوبت بالا به سایر نقاط پوست نیز رشد می‌کند. اصولاً بین قسمت پوسیده شده و قسمت سالم مرز مشخصی وجود دارد و با چاقو به راحتی قابل جدا شدن است. نوع رشد قارچی آن روی هندوانه به صورت کرکی است و نقاط صورتی رنگ هم روی آن به وجود می‌آید. رشد فوزاریم بیش‌تر بین دمای 22 الی 29 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

طالبی

آسیب سرمایی در طالبی

دمای نگهداری طالبی نیز دقیقاً مانند هندوانه است با این تفاوت که می‌توان آن را تا 4 هفته نگهداری نمود و دمای 10 درجه مناسب‌ترین آن است. آسیب سرمایی در دمای زیر 7 درجه بعد از چند هفته اتفاق می‌افتد که مستعد انواع پاتوژن‌ها می‌باشد. البته باید توجه نمود نگهداری گرمک متفاوت از طالبی می‌باشد و باید در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود و در دمای  زیر 2 درجه دچار آسیب سرمایی می‌گردد. مدت زمان نگهداری گرمک بین 2 الی 4 هفته می‌باشد. نگهداری طالبی و گرمک در رطوبت بالاتر از 90 درصد باعث جلوگیری از کاهش وزن آن می‌شود. آسیب سرمایی با علایم حفره‌های سیاه شده و تخریب پوستی قابل مشاهده است.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...