مبانی تبرید صنعتی، سیستم برودتی صنعتی آمونیاک آبشاری

سیستم برودتی صنعتی آمونیاک آبشاری پیشرفته ترین سیستم تبرید است و این سیستم ها می توانند بسیار پیچیده شوند، این سیستم برای سیستم های برودتی مناسب است که برای بارهای خنک کننده خود به دامنه های مختلف دما نیاز دارند و همچنین رعایت مقررات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی را آسان تر و ارزان تر می کند. در پست های قبلی، سیستم های برودتی صنعتی آمونیاک تک مرحله ای و دو مرحله ای بررسی شدند. در ادامه به بررسی سیستم برودتی صنعتی آمونیاک آبشاری می پردازیم.

سیستم برودتی صنعتی آمونیاک آبشاری

سیستم آمونیاک آبشاری چیست؟

وقتی برای اولین بار به این سیستم نگاه می کنید کمی دلهره آور است، اما اگر همه اینها را به دقت دنبال کرده اید، باید بتوانید نحوه کار آن را دنبال کنید. فقط یک لحظه به خود فرصت دهید تا لوله ها را ردیابی کند و ببیند همه چیز در کجا جریان دارد.این سیستم های تبرید معمولاً از دو یا چند مدار تبرید جداگانه تشکیل شده اند که اغلب از مبردهای مختلف برای تأمین اثر خنک کننده استفاده می کنند.در این سیستم دو کمپرسور داریم به جز اینکه هر دو مبرد در گردش در اطراف مدارهای جدا شده، یک مدار دمای بالا و یک مدار دمای پایین هستند. اتصال دو مدار مبدل حرارتی است که به عنوان کندانسور آبشاری شناخته می شود که به عنوان یک کندانسور برای مدار دمای بالا و یک اواپراتور برای مدار دمای پایین عمل می کند.این دو مبرد می توانند یکسان باشند یا برای هر مدار متفاوت و بهینه باشند. به عنوان مثال می توانیم از آمونیاک برای سمت دمای بالا و co2 برای سمت دمای پایین استفاده کنیم.این بدان معنی است که از آمونیاک کمتری استفاده می شود و سیستم در مقایسه با سیستم فقط دو مرحله ای آمونیا2ک کارآمدتر است.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...