SardchalStore SardchalStore

چگونه می توان از تشکیل یخ در تجهیزات خنک کننده جلوگیری کرد؟

در این پست در مورد مسائل ناشی از نفوذ هوا و رطوبت، تأثیر درهایی که نفوذ هوای گرم محیط کنترل نمی‌کنند و راهکارهایی برای کاهش نفوذ هوا مطلع خواهید شد.

درب‌های سرعت بالا و نوارهای PVC معمولاً روی ورودی های سالن‌های سرد و سردخانه نصب می‌شوند تا به شما در کنترل از دست دادن درجه حرارت یا افزایش دما از طریق مرکز کمک کنند. با این وجود باید توجه داشت که برای کاهش تشکیل یخ سالن‌های سرد سردخانه و سطوح هنگام باز بودن درب‌ها یا استفاده از آنها، باید از ورود هوای گرم و مرطوب از طریق این راهروها جلوگیری شود. ورود هوای گرم یا مرطوب پس از رسیدن به چیلر یا فریزر باعث تشکیل یخ و متراکم شدن هوا می‌شود.

یخ یا برفک در هر سطحی که گرم نشود یا از قطرات رطوبت هوا سردتر باشد تشکیل می‌شود. این مسئله می‌تواند باعث عدم عملکرد درب‌ها شود و یخ یا رطوبت به خطر جدی لغزش در سطوح تبدیل شود. نیازی به ذکر نیست که یک مسئله بهداشت برای سایت های مربوط به غذا است.

تشکیل یخ در تجهیزات خنک کننده

راهکارهایی برای کاهش نفوذ هوا

طراحی تأسیسات

- ساخت اتاق‌ها یا محفظه‌های قفل هوا را در جلوی ورودی‌ سالن‌های سرد 
- کنترل دما و رطوبت موجود در محفظه‌های قفل هوا به وسیله واحدهای تبرید اضافی
- نصب درب‌های اضافی بین محفظه‌های قفل هوا و محیط خارج و حصول اطمینان از باز نشدن درب‌های سالن سرد هنگام باز بودن آنها

جلوگیری از تشکیل یخ در تجهیزات خنک کننده

نبود محفظه‌های قفل هوا

اگر بعد از درب سالن سرد، محفظه قفل هوا وجود نداشته باشد و درب آن به هوای مرطوب محیط باز شود، یخ در سطوح سردتر از هوا تشکیل خواهد شد. برخی از راهکارهای کاهش این اثرات شامل موارد زیر می‌باشد:

- نصب درب سالن سرد در قسمت گرم سالن: باعث می شود  اجزای درب نزدیکترین دما به هوای ورودی را داشته باشند.
- عایق‌بندی تیغه درب: پرده‌های حرارتی یک مانع عایق‌بندی شده بین مناطق دما ایجاد می‌کند و تشکیل یخ در قسمت گرم درب کاهش می‌دهد.
- گردش هوا در مقابل دهانه درب: با گردش پره‌های هوا در بالای درب یا فن‌های دیواری، هوای گرم و مرطوب از سطح سرد دور شده و باعث کاهش رطوبت می‌شود.
-گرم کردن قاب درب‌ها: با راه‌اندازی بخاری‌های کم مصرف در قاب درها می‌توانید از تشکیل یخ در قسمت‌های مهم درب جلوگیری کنید.
- گرم کردن آستانه درب‌های ورودی: با گرم كردن آستانه دهانه درب، می‌توان خطرات لغزش را كاهش داده و یخی را كه از در یا دیواره بالای دهانه به پایین می‌ریزد ذوب کرد.
- حذف پنجره‌های درب‌های ورودی: پنجره‌ها در درب‌های ورودی معمولاً از پی وی سی ساخته می‌شوند که از نظر حرارتی ناپایدارند.