SardchalStore SardchalStore

مزایای سردخانه های آمونیاکی

مزایای سردخانه های آمونیاکی سردخانه های آمونیاکی امروزه بخش گسترده ای از سردخانه های صنعتی را شامل می شوند. دلیل روی آوردن به آمونیاک برای طراحی-سردخانه های صنعتی طبیعتاً به مزایای پرتعداد این سیال مبرد برمی گردد. در ادامه مهم ترین مزایای آمونیاک و سردخانه های آمونیاکی را فهرست کرده ایم:

• دمای جوش پایین : دمای جوش پایین گاز آمونیاک سبب شده تا بالاترین میزان تبرید یا همان سرمایش را در بین سیال های تبریدی موجود داشته باشد. به همین خاطر است که در ساخت سردخانه های بزرگ و با ظرفیت سرمایشی بالا به سراغ آمونیاک می روند.

• سازگاری با محیط زیست : نیتروژن گازی است که هفتاد درصد از هفتاد درصد هوای اطراف ما را شکل داده است. در حقیقت برعکس دیگر سیال های مبرد مثل cfc ها، اگر تجزیه شود مشکلات زیست محیطی به وجود نخواهد آورد. به همین خاطر امروزه بیشتر از آمونیاک استفاده می شود.

• هزینۀ پایین تولید آمونیاک : آمونیاک یکی از فراورده های صنایع پتروشیمی است که هزینۀ تولیدی پایینی دارد. در یک مقایسۀ نسبی باید گفت هزینۀ تولید یک کیلوگرم از فریون 22 نزدیک به دو برابر و نیم بیشتر از هزینۀ تولید یک کیلوگرم آمونیاک است.

• بوی شدید آمونیاک : آمونیاک بوی نامطبوعی دارد و در صورت نشت کردن، بالافاصله قابل تشخیص است.

• کاهش هزینه های عملیاتی : استفاده از گاز آمونیاک هزینه های عملیاتی و اجرا را در سردخانه های بزرگ کاهش می دهد.

• میزان انتقال حرارت آمونیاک : میزان ضریب انتقال حرارت در گاز آمونیاک نسبت به دیگر سیال های مبرد بالاتر است. در نتیجه عمل انتقال گرما در بخش های اواپراتور و کندانسور بهتر و سریع تر انجام می گیرد. به علاوه که به این شکل می توان از اواپراتورها و کندانسورهای کوچکتری بهره برد که باعث صرفه جویی در ساخت سردخانه می گردد.

• عدم اختلاط پذیری : سیال آمونیاک با ترکیبات روغنی قابل امتزاج نیست. این مورد به خصوص در زمان کار با کمپرسورها اهمیت بالایی پیدا می کند.

• کاهش قطر خط لوله : در سردخانه های بزرگ اندازه خطوط لوله و قطر آن ها روی هزینه های طراحی اثر مستقیم خواهد داشت. در صورت استفاده از آمونیاک، به خاطر ضریب انتقال حرارت بالا، می توانیم از لوله های با قطر کمتر استفاده کنیم.