SardchalStore SardchalStore

فریزرهای با بستر سیال

سیستم انجماد توسط هوای سرد شامل: 1- فریزر های با هوای ساکن و وزش هوا، 2- فریزرهای نواری – مارپیچی، 3- فریزرهای با بستر سیال  می باشد.

 فریزرهای با بستر سیال دارای نوار نقاله ای مشبکی هستند که ماده غذایی روی آن قرار می گیرد، این نوار از محفظه ای عبور می کند که از قسمت پایین آن جریانی از هوای سرد به طرف بالا می وزد، در اینجا درجه حرارت هوا 25- تا 35- درجه سانتی گراد و سرعت حرکت آن 2 تا 5 متر در ثانیه است و ضخامت ماده غذایی در روی نوار 2 تا 13 سانتی متر می باشد، سرعت جریان هوا به گونه ای است که کمی از نیروی ناشی از وزن تکه های ماده غذایی بیشتر بوده و از این نظر یک حالت سیلان یا شناور بودن را در سطح نوار برای این تکه ها ایجاد می کند، چنین حالتی باعث می شود که تمام تکه ها به طور یکنواخت یا یکسان در تماس با هوای سرد قرار گیرند و انجماد آن ها سریع تر انجام شود.

انجماد بستر سیال

IQF

فریزر با بستر سیال برای آن دسته از مواد غذایی که به صورت تکه های کوچک و مجزا هستند (نظیر نخود سبز) بسیار مناسب می باشد، در چنین حالتی علاوه بر انتقال سریع حرارت، از چسبیدن تکه ها به یکدیگر در جریان انجماد که به کند شدن عمل انجماد می انجامد جلوگیری می شود. در واقع باید گفت که  در اینجا انجماد در مورد تکه های ماده غذایی به شکل انفرادی و جدا از یکدیگر (IQF) صورت می گیرد. با توجه به این ویژگی در سیستم انجماد با بستر سیال، استفاده از این سیستم برای انجماد مواد غذایی مایع یا خمیری شکل میسر نمی باشد.

انجماد آناناس با فریزر با بستر سیال(IQF)

انجماد اناناس با فریزر بستر سیال

 در انواعی از فریزر با بستر سیال عمل انجماد در دو مرحله صورت می گیرد . در مرحله اول ماده غذایی به سرعت تا تشکیل یک پوشش یخی سرد می شود و در مرحله دوم در روی یک بستر دیگر در حالی که ماده غذایی با ضخامت بیشتر و حالت انباشته شده تری قرار می گیرد عمل انجماد آن کامل می گردد، تشکیل لایه یخی در مورد تکه های موادی که آمادگی چسبیدن به یکدیگر در آن ها وجود دارد بسیار سودمند است، به طور کلی به دلیل اینکه زمان لازم برای انجماد ماده غذایی در فریزرهایی با بستر سیال کوتاه بوده و انجماد در مدت چند دقیقه به شکل مورد نظر صورت می گیرد، بازده تولید زیاد و به 10000 کیلوگرم در ساعت می رسد در حالی که سیستم مربوطه فضای کمی را در محیط کارخانه اشغال می کند.

در طرحی از سیستم انجماد با بستر سیال ، هوای سرد بدون آن که در ماده غذایی حالت سیلان ایجاد کند از قسمت پایین بر آن می وزد و عمل انجماد را انجام می دهد . چنین سیستمی می تواند در مورد تکه های بزرگ ماده غذایی (مثل تکه های بزرگ گوشت) به کار گرفته شود.

با توجه به امکان از دست رفتن مقدار قابل توجهی از آب ماده غذایی به دلیل وجود سطح تماس زیاد آن با هوای سرد در سیستم بستر سیال، در نوعی از این سیستم، هوا پس از گذشتن از کویل های حاوی ماده سرمازا ، از میان ماده غذایی عبور می کند که با گرفتن مقداری از رطوبت آن همراه می باشد، از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایی ، این هوا بار دیگر از روی کویل ها عبور داده می شود که رطوبت آن ممکن است در سطح کویل ها به صورت ذرات یخ در آید. اما در این سیستم وسیله ای در بالای کویل ها قرار دارد که با پاشیدن پروپیلن گلیکول  که ماده ای ضد یخ است ، بر روی کویل ها ذرات یخ تشکیل شده در روی آن ها را ذوب می کند و به این ترتیب همیشه کویل ها به صورت عاری از یخ بوده و عمل انجماد با حداکثر کارایی صورت می گیرد، در اینجا آب اضافه شده به پروپیلن گلیکول در یک تبخیر کننده جدا می شود و ماده مزبور مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.