سیال های مبرد (آمونیاک)

از دیگر سیال های مبرد آمونیاک می باشد که گازی بی رنگ با بوی تند، سبک تر از هوا و دارای خواص ترمودینامیکی عالی است، دمای جوش آمونیاک در فشار اتمسفری (از مگاپاسگال یک‌دهم مگاپاسکال) برابر با -23.6 درجه سانتی گراد می باشد، بنابراین در اطاق های برودتی یعنی تبخیر کننده ها فشار آمونیاک بالاتر از جو می باشد و فقط در اطاق های انجماد احتیاج به خلا می باشد، فشار تقطیر آن نیز حدود ۸ تا ۱۳ اتمسفر صنعتی می باشد و بازده برودتی حجمی آن نسبتا زیاد است.

آمونیاک

انحلال در روغن و آب

حل شدن آمونیاک در روغن خیلی ناچیز است ولی شدیدا جذب آب می شود. آمونیاک صنعتی نباید بیشتر از ۲% دارای آب باشد.

اثر بر روی فلزات

آمونیاک بر روی فلزات تیره مثل چدن و فولاد تاثیر شیمیایی ندارد ولی بر روی فلزات رنگین مثل سرب و مس و آلیاژهای آنان تاثیر خورندگی دارد، بنابراین در سیستم های آمونیاکی نباید از مس و یا آلیاژ آن استفاده نمود، ولی امکان استفاده از برنز فسفری در مواقع لازم مخصوصا قسمت هایی که احتیاج شدید  به روغن کاری دارند، می باشد.

نشر آمونیاک

در موقع لیک آمونیاک از قسمت های اتصال خیلی زود می توان از بوی زننده آن تشخیص داد و محل را به وسیله کاغذ های مخصوص یافت. این کاغذ ها دارای یکدهم گرم فنالفتالین ، ۱۰۰ گرم الکل صنعتی و ۲۰ گرم گلیسیرین می باشند. این کاغذها را قبل از استفاده و نزدیک کردن به محل باید خیس نمود و در صورت نفوذ آمونیاک از آن قسمت کاغذ رنگی می گردد.

اثر بر اگانیزم بدن

آمونیاک تاثیر بدی در ارگانیزم بدن انسان دارد و در صورت تنفس عوارض ناگواری ایجاد می نماید و در صورت نفوذ به پوست سوختگی ایجاد می نماید. اگر بیشتر از ۰.۵ درصد آمونیاک در حجم هوا باشد باعث مرگ می گردد.

سایر مشخصات

 استاندارد وجود آمونیاک در محل کار صنایع آمونیاکی حداکثر ۲% میلی گرم در لیتر می باشد.

 مخلوط آمونیاک و اکسیژن سریع می سوزد ولی امکان مشتعل شدن آمونیاک در هوا خیلی کم است ولی اگر هوا شامل ۱۳.۱ تا ۲۶.۸ درصد آمونیاک باشد در شعله باز منفجر می گردد.

آمونیاک مایع هادی جریان جریان الکتریسیته است.

 سیالی است که در اکثر نقاط یافت می شود و نسبت به سیال های دیگر ارزان تر است.

آمونیاک

کاربرد

آمونیاک در کمپرسورهای پیستونی و توربو کمپرسورها یعنی در سیستم های برودتی متوسط و بزرگ برای درجه حرارت جوش تا ۷۰ درجه سانتی گراد و درجه تقطیر 50 + درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد.

کمپرسورهای آمونیاکی

مشخصات آمونیاک

خصوصیات آمونیاک

خواص ترمودینامیکی و ابعاد نسبی آمونیاک

خواص ترمودینامیکی آمونیاک

درجه تاثیر در بدن انسان

تاثیر آمونیاک در بدن انسان