زنجیره تأمین چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

در تجارت انبار داری، از زنجیره تامین و استراتژی‌های مربوط به آن در سازمان ها و شرکت های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند. تا با استفاده از  زنجیره تامین و اجزای سازنده و… یک کالا یا محصول نهایی شده خود را به دست مشتریان برسانند. زنجیره تأمین فرایندی است که به طور غیر مستقیم، کاملاً بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارد. در هر خریدی که انجام می دهیم، در حمل و نقل کالا، در انبارهای خرده فروشی آنلاین و ... زنجیره تأمین مجموعه ای از فعالیت ها، یک مفهوم مقطعی و جهانی است. در ادامه این پست با تعریف زنجیره تامین و مراحل آن آشنا می شویم.

زنجیره تأمین: تعریف

زنجیره تأمین یک عملکرد استراتژیک و لجستیکی است که شامل کلیه عملیات ضروری برای اطمینان از رسیدن محصول یا کالا به مشتری نهایی می شود. به بیان دیگر، چرخه کامل زندگی یک محصول است: از حالت مواد اولیه تا فروش نهایی آن. این شامل تأمین مواد  اولیه برای تولید محصول تا تحویل آن به مشتری نهایی است. بنابراین زنجیره تأمین شامل فرایندهای تأمین، تولید، ذخیره و توزیع است و نیاز به هماهنگی بین همه حلقه های زنجیر  وجود دارد.

این یک فرایند پیچیده است، که عمدتاً به دلیل جهانی شدن است و مرزهای تجاری را تار کرده است، بنابراین احزاب فعال بیش تری را در این فرایند، رقابت بیش تر و الزامات شدیدتر تقاضا درگیر می کند. افزایش و توقف بی وقفه تجارت الکترونیکی، که همه موانع جغرافیایی  و زمانی را از بین برده است، و نیز با تغییر در عادات مصرف کنندگان، به همه اضافه شده است.

زنجیره تأمین

مراحل زنجیره تأمین

برنامه ریزی اولین مرحله مورد نیاز در هر فعالیت صنعتی است. این که چگونه چیزی قرار است تولید شود، کجا قرار است تولید شود یا چه فرایندها و ابزارهایی قرار است مورد استفاده قرار گیرد باید قبلاً تعریف شود. بسته به نوع محصول، یافتن امکانات و شرایط ذخیره سازی مناسب، ظروف و بسته بندی مورد استفاده، اقدامات ایمنی، فرایندهای تولید، آزمایش کیفیت و غیره ضروری است.برنامه ریزی دقیق عناصر مربوط به زنجیره تأمین بهترین راه برای عملکرد مطلوب آن از نظر سرعت و کارایی است. مانند هر فعالیت صنعتی، جنبه هیی مانند محل تولید، منابع انسانی و مادی مورد نیاز، امکانات و شرایط ذخیره سازی، استانداردهای کیفی و مقررات برای رعایت و غیره، همه باید در نظر گرفته شوند.

با گذراندن مرحله 0 یا مرحله تعریف استراتژیک قبلی، 4 مرحله اصلی در زنجیره تأمین قابل شناسایی است:

1- عرضه

این مرحله بر فعالیت های مورد نیاز برای به دست آوردن مواد اولیه و زیرمجموعه های لازم برای تولید محصولات فروخته شده متمرکز است. در این مرحله از زنجیره تأمین، مهم است که در دسترس بودن و کمیت مواد و بازه زمانی آنها به خوبی برنامه ریزی و هماهنگ شده باشد.

2- تولید

 این یک مرحله شامل کلیه فرایندهای مربوط به ایجاد محصول و آماده سازی آن است. یعنی عملیات لازم برای تبدیل مواد اولیه به محصولات و تولید انبوه آنها. بهینه سازی فرایند صنعتی نقش اساسی در استانداردسازی عملیات و در نتیجه در چرخه ای چابک تر و موثرتر را ایفا می کند.

انبار

3- ذخیره سازی

فاز مرکزی زنجیره تأمین، ذخیره سازی، شامل جابجایی موقت کالا و کنترل کیفی و کمی آنها در یک فضای خاص است تا ورود و خروج آنها برای شرکت سودآور باشد. در این مرحله، وامل زیادی دخیل هستند که می توانند تفاوت بین مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و فعالیت یک شرکت و مسیر خارج از تجارت را نشان دهند. انبارها و یا مراکز توزیع نقطه کانونی این مرحله هستند.مدیریت صحیح هرگونه اوج تولید یا نوسانات تقاضا و تأثیر آنها بر سهام و مدیریت آن را پیش بینی می کند. در عین حال، مدیریت ذخیره سازی هزینه های ذخیره و تهیه را برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول یا خدمات نهایی در نظر می گیرد و از پاسخ مطلوب به سطوح مختلف تقاضا اطمینان حاصل می کند و موجودی ها را در سطوح مورد نیاز تجارت حفظ می کند. برای این کار، انتخاب نوع قفسه صنعتی برای نصب در انبار مهم خواهد بود.

4- توزیع و تحویل

 بیایید نگاهی به آخرین مرحله زنجیره تأمین، زمانی که محصول به دست مشتری نهایی می رسد بیندازیم. این شامل خروج محصول از انبارها و مراکز توزیع تا تحویل آن به مشتری نهایی می شود. هدف جدا از تحویل به مقصد نهایی، باید این باشد که محصول در شرایط خوب و در مهلت های توافق شده به دست مشتری برسد.اگرچه مرحله پایانی چرخه زنجیره تأمین مرحله توزیع و تحویل است، اما مرحله دیگری نیز می تواند شامل شود. این مرحله بازگشت است، که در آن فرایند معکوس آغاز می شود که در آن مشتری نهایی محصول را به شرکت ارسال می کند. افزایش تجارت الکترونیک در سال های اخیر باعث تغییر زنجیره تأمین شده است.

ویژگی های زنجیره تأمین

 هدف اصلی زنجیره تأمین این است که محصول را در کمیت، کیفیت و زمان لازم با رقابتی ترین هزینه در کل فرایند، از مرحله تأمین تا تحویل نهایی برساند. برای این منظور، زنجیره تأمین باید شامل ویژگی های خاصی باشد.

تعادل

زنجیره تأمین متوالی فعالیت های هماهنگ است که با هم پیچیدگی خاصی را به دست می آورند. چرخه کامل شامل منابع انسانی و مادی زیادی است. به طوری که کل فرایند با موفقیت به پایان برسد، همه طرف های درگیر باید به درستی عمل کند. بنابراین مهم است که هر مرحله به خوبی برنامه ریزی، تفصیل و ساده سازی شود تا خطرات احتمالی به حداقل برسد.

 کارایی

 کاهش هزینه ها و اجرای مناسب مراحل به طور همزمان از ویژگی های یک زنجیره تأمین خوب است.

 هماهنگی

تأمین کنندگان، حمل و نقل، تولیدکنندگان، مشتریان، فناوری و ... زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. آنها باید مستقل اما به صورت سازمان یافته کار کنند تا محصول به طور رضایت بخشی به دست مشتری نهایی برسد.

انعطاف پذی

 یک زنجیره تأمین کارآمد چابک است و به سرعت در برابر تغییر الگوهای بازار یا حوادث جهانی رخ می دهد.، مانند یک بحران بهداشتی؛ یعنی پاسخ موثر به تغییرات عرضه و تقاضا.

 شفافیت

این است که یک جریان پیوسته از اطلاعات در طول فرایند وجود دارد. زنجیره نهایی تأمین که خوب کار می کند، زنجیره تأمین با ارتباطات پویا است.

زنجیره تأین

آیا زنجیره تأمین و مدیریت لجستیک یکسان است؟

پاسخ منفی است. لجستیک حلقه دیگری در زنجیره تأمین است. لجستیک به فعالیت های مربوط به مدیریت کارآمد ذخیره سازی محصولات، سازماندهی و اجرای حمل و نقل و توزیع بین مشتری نهایی اشاره دارد. می توان گفت در حالی که هدف لجستیک مدیریت بهینه سفارش است، هدف زنجیره تأمین مدیریت جامع و جهانی یک محصول از مبدأ اصلی آن تا رسیدن به دست گیرنده نهایی است. زنجیره تأمین علاوه بر تدارکات، عملیات بیش تری را مانند عرضه، تولید و سایر فعالیت های مربوط به حوزه فروش یا بازاریابی، شامل می شود.clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...