SardchalStore SardchalStore

انواع چیلر جذبی

 چیلرهای جذبی گرمای هدر رفته حاصل از سایر فرایندها و تجهیزات را برای هدایت فرایندهای ترمودینامیکی جمع می‌کنند و اجازه می‌دهند آب برای تهویه مطبوع هوا سرد و توزیع شود. در چیلرهای جذبی از کمپرسورهای مکانیکی استفاده نمی‌شود، در عوض از چرخه تبرید جذبی استفاده می‌گردد. اندازه آنها از 20 تا 1500 تن است.

چرخه‌های تبرید جذبی با چرخه‌های تبرید تراکمی بخار تفاوت دارند به این دلیل که کمپرسور توسط یک جاذب، پمپ و ژنراتور جایگزین می‌شود، در حالی که کندانسور، دستگاه انبساط و اواپراتور یکسان هستند.

چیلرهای جذبی چگونه کار می‌کنند؟

در چیلر جذبی، ژنراتور از یک منبع انرژی با درجه حرارت بالا، به طور معمول بخار یا آب گرم استفاده می‌کند، سپس از طریق لوله‌ها جریان می‌یابد و مبرد را به بخار می‌جوشاند. بخار به کندانسور منتقل می‌شود و محلول غلیظ به جاذب برمی‌گردد. در جاذب، بخار مبرد توسط محلول جذب شده و به بخار متراکم تبدیل می‌شود و گرمای حاصل از آن را در اواپراتور آزاد می‌کند. چیلرهای جذبی سه نوع هستند که همگی تفاوت کمی با یکدیگر دارند.

چیلر جذبی تک اثره

1- چیلر جذبی تک اثره:

 در چیلر تک اثره، آب سرد یک بار توسط مبرد از یک سینی مضاعف در اواپراتور سرد می‌شود. مبرد بخار شونده سپس به یک محلول غلیظ، که از ژنراتور می‌آید، جذب می‌شود. محلول سپس رقیق می‌شود زیرا در هنگام جذب گرما در آب خنک کننده  ماده مبرد تبخیری را جذب می‌کند. محلول رقیق شده در جاذب از طریق مبدل حرارتی به سمت ژنراتور جریان می‌یابد. آب داغ محلول رقیق شده را گرم کرده و مبرد بخار می‌شود، سپس متراکم شده و به مدار مبرد برمی‌گردد. سپس جاذب رقیق شده می‌تواند دوباره تولید  و بازیافت شود.

چیلر جذبی دو اثره

2- چیلرهای جذبی دو اثره

یک چیلر جذبی با اثر دوگانه همان اجزای اساسی مشابه تک اثره را دارد، اما شامل یک ژنراتور اضافی، مبدل حرارتی و پمپ نیز می‌شود. در این نوع چیلر دو چرخه وجود دارد: یک چرخه اصلی و یک چرخه کمکی. آب خنک شده توسط مبرد از یک سینی دوتایی در اواپراتور دو بار خنک می‌شود و مبرد بخار شونده به محلول غلیظی که از ژنراتور دوم می‌آید جذب می‌شود.

مقدار بخار جذب شده  توسط سیستم سینی دوتایی افزایش می‌یابد. محلول غلیط به محلول رقیق تبدیل می‌شود و گرما به آب خنک کننده جذب می‌شود. محلول رقیق شده در جاذب از طریق یک مبدل حرارتی با دمای پایین و یک مبدل حرارتی با دمای بالا  به ژنراتور اول جریان می‌یابد. سپس آب داغ محلول رقیق شده را گرم کرده و مبرد بخار می‌شود. محلول جاذب در ژنراتور 1 به یک محلول میانی تبدیل می‌شود و از طریق مبدل حرارتی با درجه حرارت بالا به ژنراتور دوم می‌رسد.

سپس محلول واسطه در ژنراتور 2 توسط آب گرم ، گرم می‌شود و مبرد بیش‌تری در ژنراتور 2 بخار می‌شود. بخار در محلول در جاذب کمکی جذب شده و تبدیل به محلول رقیق کمکی می‌شود. محلول رقیق کمکی از طریق مبدل حرارتی به ژنراتور تحویل داده می‌شود. و محلول با آب داغی که از ژنراتور 1 می‌آید گرم می‌شود و به محلول غلیظ کمکی تبدیل می‌شود. محلول غلیظ کمکی از طریق مبدل حرارتی به جاذب  تحویل داده می‌شود. بخارهای مبرد که در ژنراتور 1 تولید شده‌اند در کندانسور سرد می‌شوند و بعد در اواپراتور جاری می‌گردند. گرمای کندانسور توسط آب خنک کننده جذب می‌شود.

چیلر جذبی شعله مستقیم

3- چیلرهای جذبی شعله مستقیم

چیلرهای جذبی با شعله مستقیم بیش‌ترین شباهت را با چیلرهای جذبی تک اثره دارند. تفاوت اصلی این است که به جای استفاده از آب گرم برای بازسازی محلول جذب، محلول مستقیماً توسط شعله گاز گرم می‌شود تا محلول و مبرد را دوباره تولید کند.

مواردی که در آن چیلر جذبی در آن ترجیح داده می‌شود عبارتند از:

- هزینه برق زیاد و سوخت کم باشد.

- نیروی الکتریکی کافی در دسترس نباشد.

-  آب گرم کافی یا بخار ضایعات کم عیار در دسترس باشد.

- مناطقی که یک محیط آرام در اولویت است.(چیلر جذبی به علت کم بودن قطعات متحرک، کم صدا می‌باشد)

معایب چیلر جذبی

- ضریب عملکرد کمتر نسبت به نوع تراکمی

- نیاز به مصرف آب زیاد و برج خنک کننده در مقایسه با چیلر تراکمی هواخنک

- وزن و اندازه چیلر جذبی از نوع تراکمی بیش‌تر است.

- هزینه تعمیرات و نگه داری بالاتر.