نصب وب اپلیکیشن

حداقل حقوق و دستمزد سال 1400


حداقل حقوق و دستمزد سال 1400
1400/03/20 - 19:23

حداقل دستمزد کارگران به غر از سایر مزایای مستمر در سال 1400 با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99 ، ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال، توسط شورای عالی کار تعیین شد.

حداقل حقوق کارگران از 1.900.000 هزار تومان به 2.655.000 هزار تومان افزایش می یابد، بن و خوار و بار به 600.000 تومان  و حق مسکن به 450.000 تومان ، افزایش یافت و پایه سنوات 140.000 تومان تعیین شد، همچنین حق اولاد متناسب با رقم سال قبل ، 39 درصد افزایش، اضافه می شود. در مجموع حقوق دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند، 4.111.42 تومان در ماه خواهد شد.

  • حق مسکن 450.000 تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجرا است.
  • مزد سایر سطوح با 26 درصد افزایش و یک رقم ثابت روزانه به صورت 82.785 ریال و یا ماهانه 2.483.555 ریال اضافه شود.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال 1400

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال 1400

حقوق و دستمزد 1400 قانون کار

حقوق و دستمزد 1400 قانون کار

به چه کارگرانی پایه سنوات تعلق می گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، کارکنانی مشمول دریافت پایه سنوات هستند که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه ی سنوات آن ها در همان کارگاه گذشته باشد ، این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد.

  • بنابراین پایه سنوات نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.
  • بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول پایه سنوات خواهند شد

در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند ، پایه سنوات روزانه 4.666 تومان (ماهیانه 140 هزار تومان) است.  اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 98، 99 و 1400

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 98، 99 و 1400

جدول حق بیمه کارگری سال 1400

حق بیمه کارگری سال 1400

متداول ترین نوع بیمه در کسب و کارها بیمه اجباری یا بیمه کارگری است که مشخصا آن به شرح زیر است:

میان حق بیمه: 30 درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)

سهم طرفین: کارفرما: 23 درصد – کارگر: 7 درصد

حق بیمه سهم کارفرما

از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۸۷۲۶۲۲۷ ریال و در شش ماهه دوم ۸۵۲۲۶۳۹ ریال است.

حداقل بیمه سهم کارگر

مبلغ 7 درصد بیاقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول 2655808 و در شش ماهه
دوم  2593846 ریال است.  

جرائم دیر کرد ارائه لیست و پرداخت

جریمه دیر کرد ارائه لیست بیمه

ضروری است که حداکثر تا آخرین روز ماه بعد ، لیست بیمه هر ماه تنظیم و پرداخت شود. در صورتیکه لیست بعد از این مدت ارائه گردد، مشمول 10 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به طور مثال:

کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ قابل ثبت است، در صورتیکه پس از این تاریخ لیست ثبت شود ، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورت پرداخت نشدن لیست بیمه در مورد مقرر، باید 2 درصد جریمه دیر کرد پرداخت شود.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است ازضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

بنابراین حق بیمه  در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار