نرم افزار سردخانه

نرم افزار سردخانه

مشخصات کالا

نرم افزار سردخانه ، انبار و کنترل موجودی سردخانه، نسخه حرفه‌ای، اطلاع مداوم از موجودی هر کالا، صاحب کالا، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندی آنها و در نهایت ارائه صورتحساب مشتریان یکی از ارکان اصلی انبارداری به شمار می آید...

مشخصات اصلی
امکان تفکیک موجودی کالا و حواله برای هر صاحب کالا بصورت پارتی های مجزا
صدور اسناد و ورود کالا، خروج کالا، افت کالا، (ضایعات)، اضافه تحویلی کالا (مغایرتها)
کنترل موجودی اقلام و حواله های صاحب کالا در خروج کالا
امکان ثبت درخواست بارگیری و تایید حواله قبل از خروج کالا
امکان ارائه رسید ورودی و خروجی به صاحب کالا
امکان ثبت جابجایی و مرتب سازی کالا
امکان انتقال کالا بین مشتریان
امکان ثبت چندین وزن باسکول برای ثبت محموله های وارد شده
امکان معرفی سالنها و بخش بندی آنها و درنهایت نمایش حجم اشغال شده
امکان تعریف خودروهای حمل بار و مجوز های آن
معرفی گروه کالا به صورت کدینگ استاندارد و غیره استاندارد تا سقف دلخواه
معرفی کالا و اقلام بر اساس کدینگ استاندارد و غیره استاندارد تا سقف دلخواه
تعیین و معرفی پارتی (سری) بصورت جداگانه برای هر صاحب کالا
سایر مشخصات
امکان دریافت گزارشات آماده ورود، خروج، افت و اضافه به صورت کلی و جزئی

شماره موبایل:

آدرس ایمیل:

نشانی:

استان: استان تهران
شهر: تهران

خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی شرقی، پلاک 61، واحد 7

آدرس وب سایت:

ساعات کاری:

ساعت شروع کار : 09:00
ساعت پایان کار : 17:00