سردخانه میثاق جهرم

سردخانه میثاق جهرم نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان فارس شهر/منطقه: جهرم


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه میثاق جهرم
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن5000
کالای نگهداری شوندهمیوه و خرما
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه میثاق جهرم
clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...