سردخانه بهمن سرما میاندرود

سردخانه بهمن سرما میاندرود نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان مازندران شهر/منطقه: ساری


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه بهمن سرما میاندرود