سردخانه نقش جهان

سردخانه نقش جهان نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان اصفهان شهر/منطقه: اصفهان


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه نقش جهان
ویژگیهای عمومی
شروع فعالیت/تاسیس1386
شروع فعالیت/تاسیس1386
عمومی
نوع سردخانهدو مداره
حجم پذیرش کالا به تن15000
کالای نگهداری شوندهمیوه
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه نقش جهان
clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...