سردخانه صاحب

سردخانه صاحب نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان خراسان شمالی شهر/منطقه: بجنورد


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه صاحب
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن11
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه صاحب
clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...