شرکت سردخانه کوثر|انبار کالای سردخانه ای در آبیک استان قزوین

شرکت سردخانه کوثر

نگهداری کالای سردخانه ای و انبار سردخانه ، انواع کالای منجمد زیر صفر . نگهداری میوه و مرکبات بالای صفر . سردخانه دو مداره استان استان قزوین شهر آبیک .


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات شرکت سردخانه کوثر
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن20000
کسب و کارهای مرتبط با شرکت سردخانه کوثر