سردخانه فردوس سلمانشهر

سردخانه فردوس سلمانشهر نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان مازندران شهر/منطقه: تنکابن


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه فردوس سلمانشهر
ویژگیهای عمومی
شروع فعالیت/تاسیس1384
شروع فعالیت/تاسیس1384
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن10998
کالای نگهداری شوندهیخ
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه فردوس سلمانشهر
clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...