سردخانه کرانه جنوب

سردخانه کرانه جنوب نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان فارس شهر/منطقه: لامرد


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه کرانه جنوب
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن60
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه کرانه جنوب