سردخانه امیرالمومنین

سردخانه امیرالمومنین نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان کرمان شهر/منطقه: بم


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه امیرالمومنین
ویژگیهای عمومی
شروع فعالیت/تاسیس1386
شروع فعالیت/تاسیس1386
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن3000
کالای نگهداری شوندهخرما
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه امیرالمومنین
clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...