سرد خانه کبریا

سرد خانه کبریا نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان کرمان شهر/منطقه: کرمان


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سرد خانه کبریا
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن2000
کالای نگهداری شوندهخرما
کسب و کارهای مرتبط با سرد خانه کبریا