سردخانه سلامت

سردخانه سلامت نوع: انبار کالای سردخانه ای واقع شده در استان استان آذربایجان شرقی شهر/منطقه: صوفیان


اطلاعات تماس و نشانی ‌ها
مشخصات
جدول مشخصات سردخانه سلامت
ویژگیهای عمومی
شروع فعالیت/تاسیس1382
شروع فعالیت/تاسیس1382
عمومی
حجم پذیرش کالا به تن4000
کالای نگهداری شوندهموادغذائي
کسب و کارهای مرتبط با سردخانه سلامت
clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...