SardchalStore SardchalStore
نصب وب اپلیکیشن

توليد محصولات ستاك منطبق بر جديدترين استاندارهاي علمي تكنولوژيكي در دنيا

توليد محصولات ستاك منطبق بر جديدترين استاندارهاي علمي تكنولوژيكي در دنيا


این شــرکت دو محصول پر طرفدار خود را با ۵۰ مدل و طعم مختلف با کیفیت بالا و استانداردهای جهانی به بازار عرضه می کند و علاوه بر بازار داخلی، به بازارهای عراق و افغانستان و پاکستان صادرات دارد.
 
صنایع غذایی ستاک با محصولات با کیفیت منطبق بر استاندارهای روز جهانی فعالیت خــود را از ســال 1386 در زمینه تولید کلوچه و بیسکویت فله با تناژ روزانه 2 الی 3 هزار تن آغاز کرد.
در سال ۹۳ حجم تولیدات شرکت ســتاک به روزانه ۲۰ تن و تا سال ۹۵ این میزان به رقمی بالغ بر ۴۰ الی ۵۰ تن رسید. صنایع غذایی ستاک با محصولات با کیفیت منطبق بر اســتاندارهای روز جهانی در طی سالیان فعالیت خود موفق به کسب دســتاوردهای مهمی در عرصه تولید و صادرات شده است. 
 
از سوی دیگر، با توجه به تقاضای جامعه در خرید سبوس در جهت تامین ویتامین ها، بهبود گوارش و تامین فیبر مورد نیاز بدن، درسال های اخیر موضوع تولید سبوس نیز در
دســتور کار این شرکت قرار گرفته اســت. همچنبن تولید با آرد جو و بیسکویت سبوس دار نیز با توجه به تقاضای بازار مورد توجه قرار گرفته است. 
 
سید هادی مظلومی مدیر فروش شرکت ستاک با بیان این مطالب به خبرنگار نشریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: شرکت ما فعالیت خود را از سال 1386 در زمینه تولید کلوچه و بیسکویت فله با تناژ روزانه آغاز کرد.
 
مظلومی افزود: در سال ۹۳ حجم تولیدات شرکت ستاک به روزانه ۲۰ تن و تا سال ۹۵ این میزان به رقمی بالغ بر ۴۰ الی ۵۰ تن رسید.
 
مدیر فروش شرکت ستاک تصریح کرد: با تغییر سیاست گذاری های شــرکت و D&R مبتنی بر تکنولوژی های روز جهانی و استفاده از مشاورین خارجی محصولات جدیدی تحت عنوان بیسکویت سبوس دار و چند غله تولید کردیــم و با کمک تبلیغات و افزایش محصولات موفق شــدیم میزان تولید خود را به 60 تن رسانده و در حال حاضر روزانه بالغ بر ۷۰ الی ۱۰۰ تن محصول تولید می کنیم.مظلومی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در راســتای طرح های توسعه شرکت میزان تولیدات ما در شش ماه آینده بالغ بر ۱۲۰تن خواهد بود.
 
مدیر فروش شرکت ســتاک خاطر نشان کرد: این شرکت دو دسته محصول تولید می کند که شامل: بیسکویت با پایه آرد جو و بیسکویت سبوس دار چند غله است.وی تاکید کرد: محصولات شرکت ستارک مشــابه داخلی ندارد و ما اولین تولید کننده بیسکویت جو و بیسکویت سبوس دار چند غله هستیم.مظلومی خاطرنشان کرد: این دو محصول در تنوع بالغ بر ۵۰ مدل و طعم مختلف با کیفیت بالا و استانداردهای جهانی تولید می شود.
 
وی با تاکید بر سلامت محور بودن محصولات شرکت ستاک افزود: در طعم های محصولات ستاک از اسانس استفاده نمی شود و تمامی طعم دهنده های مورد استفاده طبیعی هستند.
 مظلومی ادامــه داد:: برای نمونه درصد قابل توجهــی از مواد اولیه در بیسکویت سبوس دار چند غله با طعم نارگیل به جای آرد از پودر نارگیل استفاده می شود و همچنین در محصولات کاکائویی به جای استفاده از اسانس مستقیم پودر کاکائو جایگزین شده است.
وی با اشاره به دســتاوردهای صادرات شــرکت بیسکویت ستاک خاطرنشــان کرد: روزانه بین ۳۰ الی ۴۰ تن از محصولات ســتاک به کشورهای عراق افغانستان و پاکستان صادر می شود.
مدیر فروش شرکت ستاک تصریح کرد: علیرغم مشکالت قیمتی و موانع پیش رو از سوی دولت؛ این شــرکت موفق شده سهم قابل توجهی را در بازارهای کشــورهای منطقه به دست اورد که دستاورد بزرگی است.
 
وی در پایــان با اشــاره به مشــکلات و چالش هــای پیش روی شــرکت ســتاک افزود: افزایش قیمــت اولیه، نوســانات بــازار ارز، تحریم... از جمله موانعی است که ســد راه ما قرار گرفته است اما در در مجموعه ستاک ســعی کرده ایم روی پای خود ایســتاده و برای رشــد فعالیتهای خود تلاش کنیم و بر مشــکلات تولید در شرایط رکود تورمی، تحریم، کرونا و... حاکم شــویم و نه تنها تولید را حفظ کرده ایم بلکه تنــوع تولید و همچنین بهبــود کیفیت و محصولات جدید با ســبوس و طعم ها و شــکل های مختلف را مورد توجه قرار داده ایم