درباره سردچال

ایده سردچال، از سال 98 مطرح شد و در سال 99 با تلاش و پشتکار همکاران خوبمان عملی گردید.

از آنجایی که ما تعاملات زیادی با سردخانه ها داریم، به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاهد و ناظر مشکلات حاکم بر سردخانه ها هستیم، پس خود را مسئول دانستیم تا برای رفع مشکلات صنعت مواد غذایی به خصوص سردخانه ها دست به کار شویم.

درباره سردچال

اما چگونه؟؟؟!!!

بعد از ماهها صحبت و گفتگو با مدیران سردخانه های بزرگ و اشراف پیدا کردن به مسائل موجود، عمده دلیل ایجاد مشکلات را ضعف در ارتباط مناسب بین مشاغل و حرفه های مرتبط با سردخانه ها دیدیم. پس درصدد رفع نواقص ارتباطی موجود برآمدیم. بدین منظور با ایجاد مجله الکترونیکی سردچال تلاش کردیم تا کسب و کارهای مختلف را در این اجتماع بزرگ گردهم آوریم و با ایجاد ارتباط مناسب بین آنها، چرخه اقتصادی این صنعت را بچرخانیم و گره مشکلات را باز کنیم.

در آخر از همه عزیزان و دوستانی که در این راه ما را همراهی نمودند، سپاسگزاریم .

درباره سردچال