SardchalStore SardchalStore
نرم افزار مدیریت وظایف سپهر
ارسال شده در: 1400/04/19 - 14:31 توسط: محبوبه جام سحر

نرم افزار مدیریت وظایف سپهر

نرم افزار مدیریت وظایف، نرم افزاری است که برای برنامه‌ریزی، پیشبرد فرآیندها و مسئولیت‌های هر بخش از سازمان، تعیین مسئولیت‌ها توسط مدیر مربوطه به کار می‌رود. این نرم افزار به مدیران سازمان اجازه می‌دهد تا روند انجام وظایف محوله در هر بخش حتی کوچکترین قسمت‌های شرکت هم مدیریت نمایند. نرم افزار مدیریت پروژه یک مجموعه‌ی متنوع از راهکارهای کاربران و مسئولین بخش‌های مختلف سازمان در جهت تسهیل برنامه‌ریزی و ردیابی مراحل انجام وظایف در تمامی سطوح سازمان است.

- داشبورد مدیریتی با نمودارهای تحلیلی مختلف و متنوع
- ثبت واحدهای سازمان، شغل‌ها، پست‌ها و نیز کارکنان سازمان/شرکت طبق چارت سازمانی
- امکان گزارش‌گیری در هر سطح به صورت جدول و نمودار
- امکان ارجاع کارها در سطوح سازمانی
- امکان ارجاع یک کار به چند نفر با زمانبندی های متفاوت
- امکان مشاهده درصد پیشرفت کار در هر لحظه
- ثبت پیگیری برای کارهای انجام شده
- مشاهده یک کار و رهگیری ارجاعات مربوط به آن و پیگیری های انجام شده در آن
- قسمت سایر فعالیت‌ها
- ثبت تقویم کاری متناسب با ساعات و روزهای کاری
- مشاهده کارها بر روی تقویم
- امکان ثبت قرارداد افراد حقیقی/حقوقی همکار
- امکان ایجاد کار با درج قرارداد مربوط

دسته بندی کسب و کار: شرکتهای حوزه آی تی و فن آوری اطلاعات

اطلاعات تماس و نشانی‌ها

مسئول پاسخگویی:

سرکار خانم جام سحر

شماره موبایل:

آدرس ایمیل:

نشانی:

شهر:تهران در استان تهران

آگهی های مرتبط