چاه ارت و سيستم ارت بصورت تخصصي
ارسال شده در: 1400/03/18 - 21:49 توسط: دکتر سید حمیدرضا جاورسینه ( حسینی )

چاه ارت و سيستم ارت بصورت تخصصي

اجرای سیستم ارتینگ و چاه ارت و تست و اندازه گیری چاه ارت

•اجرایسیستمارتینگبدونحفاریوکندنچاهارتواجرایسیستمارتینگبهصورتمشوسطحی

•طراحیواجرایسیستمارتینگوهمبندیالكتریكی )همپتانسیلسازی

•طراحیواجرایسیستمارتبرایبیمارستانهاومراکز درمانی زیر 1 اهم

•طراحیواجرایچاهارتوسیستمارتینگبرایکارخانجاتوصنایعزیر 2 اهم

•طراحیواجرایچاهارتوسیستمارتبرایپالایشگاههاومنابعسوختوپمپبنزینها

•طراحیواجرایچاهارتوسیستمارتینگبرایمنازلمسکونی،ساختمانهایاداریوتجاری

•طراحی واجرای چاه ارت برای آسانسور و بالابر و پله برقی زیر 5 اهم

•طراحیواجرایچاهارتبایصاعقهگیروبرقگیرزیر 2 اهم

•طراحیواجرایسیستمهایارتموقتبرایانواعپروژههایعمرانی

•طراحیواجرایسیستمهایارتتمیزبرایانواعتجهیزاتابزاردقیقدرشركتهاینفتی ، صنایع نظامی و مراكز كامپیوتری

•طراحیواجرایانواعسیستمهایصاعقهگیروبرقگیرهمراهباگارانتی

•بررسی،تستواندازهگیریاهماژچاههایارتوصدورتائیدیهوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعی

•اجرایسیستمارتینگبهروشهای :چاهارت،الكترودهایمیلهای،شبكهمش ،کانترپویزو....

•اجرایجوشاحتراقی (كدولد) برایكلیهقالبهاومقاطعمختلفسیم،كابلوتسمه

•اجرایسیستمارتینگبهطورتضمینیوبااصولمهندسیزیرنظرمهندسینپایهیكسازماننظاممهندسیومشاورانایمنیوزارتکار

•فروشمحصولاتوتجهیزاتسیستمارتوچاهارت شامل:صفحه مسی(باهنر،اتمایز و شرکتی)،خاک کاهنده مقاومت زمین،بنتونیت اکتیو شده و بنتونیت میکرونیزه،میله ارت ، جعبه تست، ارت بار و...........

اجرا و تعمیرات تخصص ماست,ساخت,طراحی,مشاوره
آخرین قيمت را از ما بگیرید
شركت فني و مهندسي سورنا صنعت بيستون با بيش از 20 سال سابقه در صنعت برق
دکتر سيد حميدرضا حسيني ( دکترای تخصصی برق - كنترل )
09122089098 – 09362089098 – 09102089098
02166482981 – 02644220797
SSB.CO@YAHOO.COMايميل :
دسته بندی کسب و کار: ماشین آلات بارگیری تابلو برق ،مانیتورینگ ، الکترونیک سیستم های گرمایشی و سرمایشی فیلتراسیون و تصفیه لوازم صنعتی،کارگاهی،ابزار و یراق

اطلاعات تماس و نشانی‌ها

مسئول پاسخگویی:

دكتر سيد حميدرضا حسيني

شماره تماس:

شماره موبایل:

آدرس ایمیل:

نشانی:

شهر:تهران در استان تهران
تهران و تمام نقاط ايران

آگهی های مرتبط

clickMe برای سفارش تبلیغات کلیک کنید...